Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Cha Michael White đưa ra kế hoạch chi tiết cho việc đổi mới giáo xứ tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế

v12
 Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 | YouTube | Fair Use


Tác giả của
quyển Rebuilt chia sẻ 3 bước thiết yếu để đổi mới giáo xứ tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest.

Nhiều diễn giả có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về Đại hội Thánh Thể Quốc tế (IEC) ở Budapest, Hungary, từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021, để chia sẻ những chứng từ của mình về đức tin dành cho Bí tích Thánh Thể.

Cha Michael White, một linh mục thuộc Tổng Giáo phận Baltimore, vị mục tử của Giáo xứ Chúa Giáng sinh ở Timonium, Maryland, và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Rebuilt, đã chia sẻ ba chiến lược chủ chốt của mình để đổi mới giáo xứ trong một video được ghi lại trước đó để trình bày tại Đại hội.

Bước đầu tiên Cha White đặt ra là, "Tập trung vào những người trong giáo xứ." Cha giải thích rằng điều này có nghĩa là quan sát giáo xứ từ bên ngoài, thay vì từ bên trong và đưa ra quyết định dựa trên quan điểm này.

Chìa khóa thứ hai để đổi mới là, “Ưu tiên cho sự trải nghiệm cuối tuần.” Điều này liên quan đến việc tập trung các nguồn lực vào những Thánh Lễ cuối tuần và biến việc này thành một sự ưu tiên cho giáo xứ.

Bước thứ ba Cha White nói rõ hơn là, "Mời gọi những người trong giáo xứ bằng một lộ trình và kế hoạch rõ ràng trong việc đào tạo người môn đệ." Điều này bao gồm việc mời gọi mọi người tạo nên một sự sở hữu riêng tư về đức tin theo khả năng của mình để rồi thúc đẩy họ chia sẻ đức tin của mình với những người khác.

Sau đó, Cha White tiếp tục tập trung vào bước thứ hai để đổi mới, và làm thế nào Thánh Lễ cuối tuần lại quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ giáo xứ nào.

Bạn có thể xem toàn bộ bài nói chuyện của Cha qua video dưới đây. Bài nói chuyện của Cha bắt đầu ở mốc 2:48:00.Theo: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (13/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

378    14-09-2021