Chiếc xe “Huracan” được dâng cho Đức Thánh Cha
sẽ được bán đấu giá

Chiếc Lamborghini “Huracan” được dâng cho Đức Thánh Cha Phanxico, sẽ được bán đấu giá giúp cho Dự án Tái kiến thiết Đồng bằng Ni-ni-vê

[Nguồn: https://www.facebook.com/RomeReportsENG/posts/10156140448809267]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/11/2017]