Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chi-lê: Buổi gặp trong nhà tù phụ nữ là “một trong các chuyện tốt đẹp của chuyến đi”

 

Trên chuyến bay từ Lima về Rôma ngày 21-22 tháng 1 – 2018, Đức Phanxicô cho các ký giả biết: “Buổi gặp với các tù nhân trong nhà tù phụ nữ ở Santiago, Chilê là một trong các chuyện tốt đẹp của chuyến đi”.

Ngày 16 tháng 1, ngay ngày hôm sau khi đến Chi-lê, Đức Phanxicô đã đến thăm Trung tâm giam giữ Thánh Joaquin, một nhà tù dành cho phụ nữ lớn nhất của Chi-lê. Ngài nói với các ký giả trên chuyến bay: “Về chuyến đi, tôi muốn nói một vài chuyện làm tôi rất xúc động, đó là nhà tù phụ nữ: Tâm hồn tôi để lại ở đó… Nhìn những phụ nữ ở đây, nhìn sức sáng tạo của họ, nhìn khả năng thay đổi và muốn thay đổi đời sống của họ, muốn hội nhập vào xã hội nhờ sức mạnh của Tin Mừng thì thật xúc động”.

Ngài nói tiếp: “Tôi luôn nhạy cảm với nhà tù và những người bị cầm tù, khi tôi vào nhà tù, tôi luôn tự hỏi: vì sao là họ mà không phải là tôi?”

Đức Phanxicô cũng nhắc tới “buổi gặp với các người dân tộc” ở  Puerto Maldonado: “Lẽ tự nhiên là rất cảm động, đây là một dấu hiệu cho thế giới bên ngoài”.

Khi đến thăm Trung tâm “Hoàng Tử Bé”: Được nhìn các em bé, đa số là bị bỏ rơi, nhờ giáo dục mà các em đã lớn lên để đi tới đàng trước. Có các thầy cô giáo ở đó. Tôi thật xúc động”.

Ngài nhắc lại: “Các công việc cho thấy con người… Tôi rất xúc động trong chuyến đi này. Thêm nữa, người dân ở đây, sự nồng nhiệt của họ. Ở đây, ngày hôm nay, thật khó tin cho những gì đã thấy ở Lima! Thật khó để tin! Sự nồng nhiệt của người dân… Tôi nghĩ: dân tộc này có đức tin và đức tin này lây qua tôi và tôi cảm tạ Chúa về điều này”.

Cuối buổi họp báo, Đức Phanxicô cám ơn các ký giả: “Tôi xin cám ơn công việc của quý vị, quý vị đã viết bài, đã đưa tin tức. Tôi cũng xin cám ơn về lòng kiên nhẫn và về các câu hỏi chính xác của quý vị. Xin cám ơn rất nhiều”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

462    26-01-2018