Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chính quyền Úc phải biết rằng : Các linh mục sẽ không bao giờ vi phạm ấn tín tòa giải tội.

Nếu chính quyền Úc muốn có các vị tử đạo vì ấn tín, thì nó sẽ tìm thấy vô số các ứng viên.


Câu chuyện cổ tích về việc bắt buộc phải báo cáo về lạm dụng trẻ em ở Úc, nơi đó dường như là luật pháp đang đẩy các linh mục vào chỗ phải vi phạm ấn tín tòa giải tội, bắt đầu.

Điều này chắc hẳn làm cho các khuôn mặt dị dạng vẻ - đạo đức trong các nhà làm luật của Úc niềm vui lớn lao để nói rằng Giáo Hội Công Giáo không ở trên pháp luật, nhưng cái luật này khó mà giúp bảo vệ được trẻ em. Nó đơn giản chỉ có nghĩa là không ai được lạm dụng bất cứ ai, hay bị cám dỗ để làm thế, sẽ chẳng bao giờ có ai dám bàn thảo về vấn đề này với các linh mục, ngay cả thú tội trong bí tích hòa giải.

Hơn thế nữa, một linh mục Úc đã có một quan điểm rất hay:”Cách duy nhất để chính quyền có thể nhìn xem liệu cái luật này có được thi hành hay không là cố gắng gài bẫy các linh mục.”

Khá hay đấy! Sẽ cho những cảnh sát chìm ở Úc đóng vai một người đi xưng tội và vào tòa giải tội với một cái máy ghi âm với hy vọng là tìm ra một linh mục không báo cáo lạm dụng trẻ em. Những việc tồi bại như vậy đã từng xảy ra trước đây, dù trong một ngữ cảnh khác. Điều này không có nghĩa là nó không thể xảy ra, vì rất khó để xem có những vụ bắt bớ nào được thực hiện nếu không làm như thế.

Nếu một kẻ lạm dụng trẻ em đến tòa giải tội để xưng thú tội hình của người ấy với một linh mục và vị linh mục ấy không báo cáo thì làm thế nào có thể chứng minh việc này trước tòa? Nó chỉ là lời của người ấy tố cáo việc không báo cáo của vị linh mục, nếu thực sự vị linh mục ấy muốn phản bác lại. Người ta giả định rằng trong trường hợp như thế, vị linh mục sẽ đơn giản là từ chối cung cấp bằng chứng bằng cách này hay cách khác, và như thế sẽ có thể đưa đến một cáo buộc về tội coi thường tòa án.

Một điều chắn chắn là các linh mục cảm thấy rất mạnh mẽ về vấn đề này và chuẩn bị đi tù vì luật ấy. Chính quyền Úc đã quá ngu xuẩn để có những vị tử đạo và nhớ rằng sẽ có vô vàn ứng viên. Người ta có thể tưởng tượng ra quanq cảnh của một trong những nhà tù rất khắc nghiệt nơi đó một số tù nhân hiền lành phải đi giải thích cho những bạn tù của mình rằng họ phải đi tù vì từ chối vi phạm ấn tính tòa giải tội. Chắc hẳn sẽ có những loạt phim hay truyền hình về cảnh tù này.

Nhưng có môt điểm quan trọng ở đây.Dù bạn là ai, dù tội của bạn có là gì, bạn có thể đến với một linh mục Công

378    21-06-2018