Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chính sách phò gia đình của chính phủ Hung Gia Lợi đã làm dân số gia tăng nhanh chóng

Năm 2015, chính phủ Hung Gia Lợi công bố một chính sách quan trọng về gia đình. Các gia đình ổn định và đông con được hưởng các khoản trợ cấp rất hào phóng.

Chương trình "Trợ cấp Gia cư cho gia đình", hoặc Csók tài trợ $36,000 Mỹ Kim cho các gia đình có từ ba con trở lên muốn mua căn nhà đầu tiên. Bên cạnh đó lãi suất ngân hàng được khống chế để giúp họ có thể trả nhanh tiền nợ ngân hàng. Thuế má cũng được chiết giảm.

Những lợi ích và sự chiết giảm thuế này có thể trị giá khoảng 15,000 đến 50,000 đô la cho mỗi gia đình, tùy thuộc vào giá trị ngôi nhà họ mua và các điều khoản tín dụng. 

Những người có ít con hơn cũng được tài trợ nhưng ít hơn rất nhiều so với các gia đình 3 con trở lên.

Sau 3 năm thực hiện chương trình này con số phá thai tại Hung Gia Lợi đã giảm rất đáng kể. Hiện nay, phụ nữ ở tuổi sinh sản có bình quân 1.5 con. Con số này được tin là sẽ tăng nhanh trong thập niên sắp đến.

342    12-07-2018