Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Công giáo và Tin lành Scotland yêu cầu chính phủ quan tâm đến quyền tự do ngôn luận

Công giáo và Tin lành Scotland yêu cầu chính phủ quan tâm đến quyền tự do ngôn luận

Người Công giáo và Tin lành Scotland yêu cầu chính phủ nước này rút lại dự luật về tội ác thù hận, hạn chế quyền tự do ngôn luận, bởi vì cần phải có thời gian xem xét thích hợp cho vấn đề. 

Trong một thư ngỏ viết vào ngày 12/02, gửi đến Bộ trưởng Tư pháp Scotland Humza Yousaf, các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Tin lành yêu cầu chính phủ rút lại một phần dự luật về các tội thù hận, để có thời gian “xem xét chi tiết các quy định quan trọng”. Theo các vị lãnh đạo của hai Giáo hội, dự luật có thể hình sự hóa bất kỳ phê bình nào liên quan đến tư tưởng về giới. Điều này gây nguy hiểm cho quyền tự do ngôn luận, điều cần phải được bảo về nhiều hơn.

Các vị lãnh đạo viết: “Tư tưởng về giới đã là một chủ đề của các cuộc thảo luận công khai. Do đó phải lắng nghe những quan điểm và ý kiến trái ngược. Là các Kitô hữu, chúng tôi biết nhiều người không chia sẻ hoặc không hiểu niềm tin của chúng tôi, nhưng chúng tôi tuyệt đối cam kết trao đổi tự do và cởi mở các ý kiến”.

Bên cạnh đó, theo các vị lãnh đạo, dự luật cần phải có một cách tiếp cận thực chất đối với quyền tự do ngôn luận liên quan đến tôn giáo, và Quốc hội được khuyến khích đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho tất cả. Hơn nữa, cần phải có một cuộc tranh luận cởi mở và trung thực. Quyền khẳng định hai giới tính không tồn tại hoặc giới tính linh hoạt phải được kết hợp với quyền không đồng ý với ý kiến này và khả năng có ý kiến. Các vị lãnh đạo cho rằng dự luật phải quy định khả năng thảo luận và phê bình các ý kiến về tư tưởng giới, không sợ bị hình sự hóa, không sợ bị truy tố hình sự.

Quốc hội Scotland hiện có bốn tuần cho việc thông qua dự luật. Đây là một thời gian rất ngắn, điều này dẫn đến nguy cơ luật được thông qua không phù hợp và nhiều thiếu sót. Thực tế, cho đến nay, không có giải pháp khả thi nào được đề xuất cho các vấn đề về quyền tự do ngôn luận. Nhưng theo các vị lãnh đạo, nếu không tìm ra được giải pháp nào thì chính phủ phải xem xét rút lại các tội phạm kích động thù hận trong phần hai của dự thảo luật. Như thế, chính phủ có thời gian xem xét và thảo luận chi tiết hơn, đảm bảo các quy định về tự do ngôn luận, quy định về tranh luận tự do và cởi mở, có được sự kiểm tra cần thiết. 

Đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo, Liên minh Tin lành và giáo hội tự do Scotland cùng đệ trình một bản kiến nghị lên chính phủ.

Ngọc Yến

815    17-02-2021