Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Coronavirus: Quảng trường Thánh Phêrô sẽ không có hoa ngày Lễ Phục Sinh?

Coronavirus: Quảng trường Thánh Phêrô sẽ không có hoa ngày Lễ Phục Sinh?

06fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2020-03-11

Năm nay lần đầu tiên trong 35 năm, Quảng trường Thánh Phêrô sẽ không có hoa từ Hà Lan qua để trang hoàng cho ngày Lễ Phục Sinh, chúa nhật 12 tháng 4 sắp tới theo như truyền thống… vì coronavirus. Tại Ý mọi tụ họp đều bị cấm và người dân không biết lệnh cấm này sẽ kéo dài đến lúc nào.

Ông Paul Deckers người Hà Lan đảm trách chương trình này cho biết: “Hiện nay tình hình coronavirus ở Ý rất nghiêm trọng. Sau khi tham khảo các thành phần liên hệ, chúng tôi quyết định hủy trang hoàng hoa cho ngày Lễ Phục Sinh năm nay.”

Theo truyền thống, Quảng trường Thánh Phêrô sẽ được nước Hà Lan tặng hàng chục ngàn hoa mùa xuân như hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa tu-líp, hoa thủy tiên trong dịp này. Một truyền thống sẽ được kỷ niệm lớn năm nay vì năm 2020 là năm thứ 35 truyền thống này được duy trì.

Hàng năm các nhà trồng hoa Hà Lan biến Quảng trường Thánh Phêrô thành “vườn hoa xuân” cho ngày Lễ Phục Sinh. Hơn 35 000 hoa, cây nhỏ, cây vừa tượng trưng cho “niềm vui Chúa Sống Lại được chở từ Hà Lan qua.

Ông Paul Deckers ghi nhận: “Thật tiếc, đây là lần đầu tiên chúng tôi không làm, vì tình hình là như vậy, một trường hợp nặng cho mọi người.” Theo ông Paul Deckers cho biết trên đài truyền thanh Hà Lan NPO Radio 1 thì có thể thánh lễ trọng thể ngày chúa nhật Phục sinh sẽ bị hủy vì coronavirus.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

404    13-03-2020