Sidebar

Thứ Năm
23.05.2024

Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc bênh vực các quyền con người

monsignorgabrielecaccia
 Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia | Vatican News


Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, tố giác rằng 75 năm sau Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, vẫn còn thực tại đau thương các quyền con người bị vi phạm.

Trong bài tham luận hôm 18 tháng Mười vừa qua, về vấn đề số 71 “Thăng tiến và bảo vệ các quyền con người”, tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về những vấn đề liên quan đến các quyền con người và những công việc xã hội, Đức Tổng giám mục Caccia nhấn mạnh rằng căn cội của các quyền con người ở nơi phẩm giá của mỗi người. Nguồn mạch sau cùng của các nhân quyền là ở nơi chính con người và nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Vì thế, các quyền con người không phải do nhà nước cấp phát, nhưng chính nhà nước có nghĩa vụ phải thăng tiến và bảo vệ các quyền con người.

Đặc biệt về quyền tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Các chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và đảm bảo sao cho mỗi người, phù hợp với công ích, được hưởng cơ hội hành động phù hợp với lương tâm của họ, kể cả trong lãnh vực công cộng cũng như trong việc thi hành nghề nghiệp” (Diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, 9-1-2023).

Đức Tổng giám mục Caccia là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét: “trong năm kỷ niệm 75 năm long trọng chấp nhận bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, vẫn còn một thực tại đau thương là những vi phạm nhân quyền, thiếu tự do tôn giáo, chiến tranh và bạo lực đủ loại, nhất là các cuộc diệt chủng và lưu đày hàng loại, và những hình thức nô lệ mới lan tràn, như nạn buôn người, chiến binh trẻ em, bóc lột công nhân, buôn bán ma túy bất hợp pháp, nạn mại dâm. Cả tại các nước với hình thức chính phủ dân chủ, những quyền đó không luôn luôn được tôn trọng.

Vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi các nước đảm bảo sao cho mỗi người được hưởng các nhân quyền phổ quát, ở mọi nơi và trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

(Sismografo 18-10-2023)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (20/10/2023)

170    21-10-2023