Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Đánh giá các lãnh đạo giáo dân của phòng báo chí Vatican sau một năm

 

  John Allen của tờ Crux nhận thấy rằng một năm đã trôi qua kể từ khi Greg Burke lên làm giám đốc văn phòng báo chí của Vatican, với Paloma Garcia Ovejero làm phó của ông.

 Việc bổ nhiệm hai nhà báo giáo dân, và hai người không phải là người Ý (Burke là người Mỹ, Garcia Ovejero là người Tây Ban Nha) đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Vatican đối với báo chí. Allen cho phép cặp đôi này đạt điểm cao vì tính chuyên nghiệp của họ và sẵn sàng cung cấp cho các phóng viên những tin tức mà họ muốn.

 

 Tuy nhiên, Allen cũng nhận thấy rằng các giám đốc của văn phòng báo chí không phải là “người nội bộ” Vatican và không có quyền tiếp xúc trực tiếp vào Đức Giáo hoàng, do đó bất chấp những nỗ lực của họ, họ thường không biết đến về những phát triển chính sách mới nhất. “Họ thường được yêu cầu giải thích những điều mà tất yếu bản thân họ không hiểu, và có thể kết cục bằng cách nhìn ra từ phản ảnh,” Allen tường thuật. NMS

809    03-08-2017