Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô gặp gỡ 30 linh mục Trung Quốc từ Hội Dòng Congregatio discipulorum Domini

ĐGH Phanxicô gặp gỡ 30 linh mục Trung Quốc từ Hội Dòng Congregatio discipulorum Domini

 Trước khi đi đến Công trường Thánh Phêrô với bài giáo lý hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hội kiến với 30 linh mục đến từ Trung quốc.

 Họ thuộc Hội Dòng Đa Minh, được thành lập bởi Đức Hồng y Celso Costantini năm 1927.

 Vị hồng y này là sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Trung quốc và tiến trình phong chân phước của ngài sẽ bắt đầu vào thứ Hai.

 Ngài thành lập giáo đoàn đầu tiên của Trung quốc và sớm lan rộng ra khắp lục địa này.

 Những khó khăn về khoảng cách và chính trị hoảng cách và chính trị khó khăn đôi khi có thể từ sự khó khăn ấy làm cho người duy trì niềm tin. Đó là lý do tại sao, đối với họ, có thể đứng trước Đức Thánh Cha ngập tràn xúc động. Một số người thậm chí còn cầu nguyện trong lúc hội kiến.

 “Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cầu nguyện cho ngài hàng ngày sau bữa trưa và sau bữa tối trong cộng đồng chúng con.”

 Trước khi kết thúc cuộc hội kiến và nhận phép lành của Đức Thánh Cha, các linh mục đã kết thúc chuyến viếng thăm với một bài hát chân tình.

 

 Nguyễn Minh Sơn

622    12-10-2017