Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

ĐGH Phanxicô gửi thư đến người dân Chí Lợi

ĐGH Phanxicô gửi thư đến người dân Chí Lợi

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư cho toàn thể người công giáo Chí Lợi. với sự chân thành và tinh thần, trong thư ngài cảm ơn các nạn nhân bị lạm dụng, những người đã không đầu hàng khi họ mất niềm tin. Ngài yêu cầu người Công giáo giúp Giáo hội tự đổi mới.

Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận rằng sai lầm chính trong cuộc khủng hoảng này là không biết cách lắng nghe các nạn nhân, để cuối cùng phải củng cố từng phần.

Văn bản không đi sâu vào bất kỳ biện pháp cụ thể ngài sẽ đưa ra hoặc sẽ trục xuất bất kỳ giám mục nào. Nhưng, trong thư ngài nói “Sự đổi mới của hệ thống phân cấp giáo hội vì chính nó không tạo ra sự biến đổi điều mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta. Chúng ta được yêu cầu để cùng nhau thăng tiến một sự biến đổi giáo hội liên quan đến tất cả chúng ta.”

Vì vậy, ngài yêu cầu sự giúp đỡ và tham gia tích cực của giáo dân.

Ngài nói rằng chúng ta phải “tạo ra những không gian mà ở đó văn hóa lạm dụng và che đậy không phải là kế hoạch thống trị, nơi một thái độ phê phán và nghi vấn không bị nhầm lẫn với sự phản bội.” Ngoài ra, nó còn là nơi mà “trao đổi, thảo luận và đối đầu phải được hoan nghênh” để những cộng đồng được tự do “những suy nghĩ bảo thủ khép kín, tự tự thẩm quyền giải quyết đầy hứa hẹn và ảo tưởng hứa hẹn cuộc sống nhưng cuối cùng nuôi dưỡng một nền văn hóa lạm dụng.”

Đó là một lời mời để nhận ra những vấn nạn lạm dụng, cho dù tình dục hay không, liên quan đến quyền lực, hay lương tâm, vì những vấn nạn này có thể ăn sâu hơn vào văn hóa so với ban đầu, và cần sự giúp đỡ của mọi người để giải quyết.  Nguyễn Minh Sơn

444    01-06-2018