Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH Phanxicô: không có sự khiêm tốn thực sự nào mà không bị làm nhục

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng hàng ngày của mình, đã nói về sự sỉ nhục của Vua David. Ngài đã định nghĩa sự khiêm tốn bao gồm những gì và người ta làm thế nào nên chuẩn bị đạt được đức hạnh này.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khiêm tốn là đi đứng khoan thai, có lẽ là đầu cúi nhìn xuống sàn nhà ... mà ngay cả những con lợn đi đầu chúng cũng cúi xuống: đây không phải là khiêm tốn. Đó là giả dối, sự khiêm tốn như đồ may sẵn, thứ khiêm tốn không biết bảo tồn danh dự cũng không biết bảo vệ tâm hồn. Thật may cho chúng ta khi nhận thức rằng: không có sự khiêm tốn thực sự mà lại không có sự sỉ nhục, và nếu bạn không thể chịu đựng được, mang sự sỉ nhục trên vai mình quả thật bạn chưa thực sự khiêm tốn: bạn giả vờ như bạn khiêm tốn, nhưng bạn không phải là vậy.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng những người khiêm nhường không biện minh cho bản thân hoặc cố gắng làm ra vẻ ta tốt hơn, nhưng có thể chấp nhận những công kích.

Trích bài giảng của Đức Thánh Cha

“Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khiêm tốn là đi đứng khoan thai, có lẽ là đầu cúi nhìn xuống sàn nhà ... mà ngay cả những con lợn đi đầu chúng cũng cúi xuống: đây không phải là khiêm tốn. Đó là giả dối, sự khiêm tốn nhu đồ may sẵn, thứ khiêm tốn không biết bảo tồn danh dự cũng không biết bảo vệ tâm hồn. Thật may cho chúng ta khi nhận thức rằng: không có sự khiêm tốn thực sự mà lại không có sự sỉ nhục, và nếu bạn không thể chịu đựng được, mang sự sỉ nhục trên vai mình quả thật bạn chưa thực sự khiêm tốn: bạn giả vờ như bạn khiêm tốn, nhưng bạn không phải là vậy.”

“Luôn luôn có sự cám dỗ để chống lại vu khống và phản đối bất cứ điều gì làm nhục chúng ta hoặc làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ - như Shimei. Nhưng David nói “Không”; Chúa nói “Không,” đó không phải là con đường mà người ta được dẫn dắt bởi Chúa Giêsu và được tiên đoán bởi David: chịu đựng sỉ nhục. ‘Có lẽ Chúa sẽ nhìn vào sự hoạn nạn của tôi và bù đắp cho tôi những ơn huệ cho những lời nguyền rủa mà Người đang thốt ra hôm nay’: biến sỉ nhục thành hy vọng.”

 

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa vì hồng ân khiêm tốn, với sự sỉ nhục. Có một nữ tu đã từng nói: ‘Vâng, con khiêm tốn, nhưng không bao giờ bị sỉ nhục!’ Không, không! Không có sự khiêm tốn nào mà không có sự sỉ nhục. Chúng ta đang xin ân sủng này. Và nếu ai đó dũng cảm - giống như lời Thánh Ignatius dạy chúng ta - ngài thậm chí còn cầu xin Chúa đổ xuống sự nhục nhã để ngài có thể được giống Chúa hơn.” Nguyễn Minh Sơn

762    30-01-2018