Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô nói với các giám mục Chí Lợi: Sẽ có những thay đổi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

ĐGH Phanxicô nói với các giám mục Chí Lợi: Sẽ có những thay đổi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc cuộc họp cuối cùng trong bốn cuộc họp với các giám mục chí Lợi lúc 6:40 chiều thứ Năm, 17 tháng Năm. Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho họ một lá thư, trong đó ngài cảm ơn sự hiện diện của họ ở Rôma để tạo ra một sự nhận thức thẳng thắn khi đối mặt với những sự kiện nghiêm trọng đã làm tổn hại đến sự hiệp thông của Giáo hội và làm suy yếu công việc của Giáo hội Chí Lợi trong những năm gần đây.

Đức Thánh Cha bảo đảm, trong thư của ngài rằng với 34 giám mục Chí Lợi, ngài đã có thể làm sâu sắc hơn mức độ nghiêm trọng của những sự kiện đau đớn này cũng như những hậu quả bi thảm mà họ đã đem đến cho các nạn nhân.

Đối với một số người trong số họ bản thân tôi đã yêu cầu sự tha thứ từ trái tim tôi, những điều mà các bạn đã thống nhất trong một ý chí duy nhất và với ý định sửa chữa những thiệt hại gây ra, Đức Thánh Cha giải thích.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các giám mục về sự cởi mở của họ nhằm tuân thủ và cộng tác trong tất cả những thay đổi và nghị quyết mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cần thiết để khôi phục công lý và hiệp thông giáo hội.” Nguyễn Minh Sơn

366    12-05-2018