Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”...

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ...

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả cảnh Chúa Giêsu đang chữa trị cho một người bệnh cùi. Câu chuyện xảy ra như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay...

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả cảnh Chúa Giêsu rao giảng trong hội đường Capharnaum. Lời của Người có uy quyền như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay...

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười...

 

Nhìn hình, các bạn có biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức ảnh cho thấy Chúa Giêsu đang chịu phép rửa tại sông Giođan, một biến cố bắt đầu sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu, cũng như kết thúc cuộc sống ẩn dật của Người tại Nadarét. Biến cố đó xảy ra như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay...

 

Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Hiển Linh. Mời các bạn cùng xem một bức ảnh về ngày lễ. Trong ảnh mô tả cảnh ba nhà chiêm tinh phương Đông cùng với mục đồng thờ lạy Chúa Hài Đồng Giêsu. Các nhà chiêm tinh đã tìm gặp Hài Đồng Giêsu như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả cảnh Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Hình ảnh Thánh gia chu toàn lề luật của Chúa. Các ngài đã làm gì và gặp được ai, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay...

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần đã nói gì với Đức Maria và Đức Maria đã chấp nhận như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả cảnh ông Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu. Vậy ông đã làm chứng cho Chúa Giêsu như thế nào, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

 

Các bạn biết đây là bức ảnh gì không? Đây là bức tranh mô tả một người đang dọn đường. Vậy ông là ai ? Ông dọn đường như thế nào ? Ông đã làm chứng cho Chúa Giêsu ra sao, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

 

< 1 2