Sidebar

Chúa Nhật

22.05.2022

Lời cầu nguyện để việc Chúa Kitô giáng sinh củng cố đức tin của chúng ta

web3mothermarybabyjesusnativityshutterstock1454358665
 Renata Sedmakova | Shutterstock


Hãy cầu xin
Thiên Chúa gìn giữ cho bạn vững vàng trong đức tin, khi suy ngẫm về cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu.

Mùa Giáng Sinh là thời điểm lý tưởng để suy ngẫm về cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu và ảnh hưởng của biến cố này đối với đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Biến cố Nhập thể sẽ thúc đẩy đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, làm cho chúng ta thêm phần vững mạnh trước bất kỳ thử thách nào có thể xảy đến với chúng ta.

Dưới đây là một lời cầu nguyện được lấy từ kho tàng của Giáo Hội để cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta giữ vững đức tin dưới ánh sáng của biến cố Nhập thể.

Lạy Thiên Chúa Cha chúng con, từ lúc Con Một Cha được sinh ra làm người, Cha đã bắt đầu nơi chúng con công trình cứu chuộc, xin gìn giữ chúng con vững vàng trong đức tin, cùng với Chúa KitôVị Mục Tử chăn dắt linh hồn chúng con, xin ban lại cho chúng con những vinh dự mà Cha đã hứa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con ChaĐấng hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đờiAmen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/01/2022)

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

116