Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

Lời cầu nguyện tuyệt đẹp của Thánh Gioan Phaolô II với Thánh Giuse

shutterstock670027105
 Kristi Blokhin | Shutterstock


Khi đến thăm mộ Thánh André Bessette,
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng lên lời cầu nguyện ngắn gọn và tuyệt đẹp này.

Vào năm 1984, Thánh Gioan Phaolô II đã có một chuyến tông du đến Canada, nơi ngài đã có một chuyến thăm ngắn đến phần mộ của Thánh André Bessette trong Tiểu Vương cung Thánh đường Thánh Giuse ở Montreal.

Nơi đó, Thánh Gioan Phaolô II đã nhớ lại mẫu gương đầy cảm hứng của Thánh André Bessette và lòng sùng kính của thánh nhân đối với Thánh Giuse. Trước khi rời đi, Thánh Gioan Phaolô II đã dâng lên lời cầu nguyện sau đây tại phần mộ của Thánh André Bessette.

Lạy Thánh Giuse, cùng với ngài, và cũng vì ngài,
chúng con chúc tụng Thiên Chúa.
Người đã chọn ngài trong số tất cả những người nam
để làm bạn trăm năm tinh tuyền của Đức Maria,
Đấng đang nơi ngưỡng cửa mầu nhiệm
về thiên chức làm mẹ của mình,
và sau Đức Maria, ngài cũng sẽ đón nhận mầu nhiệm này trong đức tin
như công trình của Chúa Thánh Thần.

Ngài đã trở thành người cha hợp pháp của Chúa Giêsu trong dòng dõi Đavít.
Ngài đã luôn coi sóc

Đức Mẹ và Con Trẻ bằng một lòng quan tâm trìu mến,
để bảo vệ cuộc sống của các ngài

giúp các ngài chu toàn sứ mệnh của mình.

Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu đã hạ mình để hết lòng vâng phục ngài, như một người cha,
trong suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu của Người

và để nhận được từ ngài một bài học về đời sống nhân loại,
trong khi ngài lại dự phần vào sự sống của Người trong sự tôn thờ mầu nhiệm.

Ngài vẫn ở bên cạnh Người.
Vẫn tiếp tục bảo vệ toàn thể Giáo Hội,
gia đình được sinh ra từ ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
Vẫn đoái xem những nhu cầu tinh thần và vật chất
của tất cả những ai cầu xin ngài chuyển cầu,
đặc biệt là các gia đình và những người nghèo khổ, dưới mọi góc độ;
nhờ ngài mà họ chắc chắn tìm thấy nơi dung nhan của Mẹ Maria

và nơi bàn tay của Chúa Giêsu sự giúp đỡ dành cho mình.

Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (20/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

268