Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Suy niệm Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ 11/6: Trung thành loan báo Tin mừng

image-1112345678910

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Banaba hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Banaba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, như thánh nhân đã can đảm rao truyền. Thánh Banaba quê ở đảo Sýp. Ít lâu sau lễ Ngũ Tuần, người có mặt trong cộng đoàn Giêrusalem, rồi ở Antiôkhia, nơi người đã giới thiệu ông Saolô thành Tácxô với các anh em. Người đã cùng với ông Phaolô đi loan báo Tin Mừng cho Tiểu Á, nhưng sau người trở lại đảo Sýp. Thánh Banaba, với cái nhìn rộng rãi, khoáng đạt, đã giữ vai trò chủ yếu trong tiến trình truyền giáo của Hội Thánh. 

Trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, bằng chính hành động cho thấy đức tin chúng ta đặt nơi Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giôsuê cho thấy: Thiên Chúa trút nỗi kinh hoàng lên đầu các kẻ thù dân Ítraen, đó là đề tài thường gặp trong các câu chuyện được viết theo thể anh hùng ca. Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Há chẳng phải nhờ hành động mà cô Rakháp đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Rakháp đã không phải chết cùng với quân phản nghịch, vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người do thám. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết; cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. 

Trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, bằng cách trở nên muối menánh sáng cho trần gian, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Cơrômaxiô nói: Chúa đã gọi các môn đệ là muối cho đời, vì trái tim con người bị quỷ dữ làm cho ra nhạt, thì các ông đã lấy khôn ngoan bởi trời mà ướp cho mặn lại. Bây giờ, Người gọi các ông là ánh sáng cho trần gian, vì Người là ánh sáng vĩnh cửu đích thực đã chiếu soi các ông, khiến các ông lại trở nên ánh sáng chiếu soi đêm tối. 

Trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, bằng cách cho mọi người thấy chúng ta được đầy tràn Thánh Thần và có một lòng tin vững mạnh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại: Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Banaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thầnlòng tin, và đã có thêm rất nhiều người theo Chúa. Trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, bằng cách loan truyền cho muôn dân biết những kỳ công Chúa đã thực hiện, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97, vịnh gia đã cho thấy: Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Qua chúng ta, Đức Kitô - Mặt Trời Công Chính, sẽ tuôn đổ ánh sáng thông biết của Người xuống toàn cõi địa cầu. Chúng ta được cho không, thì chúng ta cũng phải cho không, bằng cách: chiếu giãi ánh sáng chân lý đó, mà xua đuổi bóng tối lầm lạc ra khỏi lòng người. Trước đây, chúng ta là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, chúng ta là ánh sáng, ước gì chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng, như con cái ánh sáng. Ước gì chúng ta biết dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, như thánh Banaba đã can đảm rao truyền, để ánh sáng Tin Mừng được chiếu giãi khắp mọi nơi. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

493    06-05-2024