Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Suy niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo

image-1212345678

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van, mà soi dẫn cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng ta đủ sức thi hành.

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, Người bày tỏ quyền năng lòng thương xót qua những dấu lạ điềm thiêng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giôsuê cho thấy: Vào lúc thực hiện lời đã hứa, Thiên Chúa làm lại dấu lạ Người đã làm nơi Biển Đỏ. Mỗi thế hệ đều được Người cho chứng kiến các dấu chỉ quyền nănglòng thương xót của Người. Ítraen đã qua sông Giođan này ráo chân, vì Đức Chúa đã làm cạn sông, như trước kia Người đã làm cạn Biển Đỏ. Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Giođan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng tay Đức Chúa mạnh mẽ dường bao! 

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, Người làm tất cả cho chúng ta được vĩ đại, vinh quang, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, linh mục Origiênê nói: Khi đã lìa bỏ bóng tối, tức là việc thờ ngẫu tượng, bạn muốn dấn thân vâng theo luật Thiên Chúa, thì bạn đang bỏ đất Aicập xưa đấy. Khi bạn đến bể nước nhiệm mầu để được thanh tẩy, trước sự hiện diện của hàng tư tế và Lêvi, khi bạn được đi vào các mầu nhiệm đáng kính và cao trọng mà những ai có quyền mới được biết, thì đó cũng là lúc, nhờ tác vụ của các tư tế, bạn vượt qua sông Giođan đi vào Đất Hứa. Ở đó, sau ông Môsê, ông Giôsuê mới tức là Đức Giêsu đón nhận bạn, và chính Người là vị lãnh đạo của bạn trên con đường mới.

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, Người đã nhận lời cầu xin đầy tin tưởng của ông Êlia khi cho lửa từ trời thiêu đốt của lễ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách các Vua quyển I tường thuật lại: Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói: “Đức Chúa quả là Thiên Chúa! Đức Chúa quả là Thiên Chúa!” Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 15, vịnh gia cũng đặt niềm tin tưởng vững vàng vào Chúa khi nói: Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, vì thế, chỉ một mình Chúa mới dẫn đưa chúng ta theo nẻo chính đường ngay. Chúa đến không phải để bãi bỏ Luật Môsê, nhưng là, để kiện toàn. Chúa dẫn đưa chúng ta từng bước một theo dòng lịch sử cứu độ. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy những việc Chúa đã làm cho Dân của Người xưa kia, nay được thuật lại cho chúng ta: Chúng ta cũng đã vượt qua dòng nước Giođan nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Khi chúng ta được nhập vào số các dự tòng và bắt đầu tuân thủ các điều Hội Thánh truyền dạy, thì chúng ta cũng đã vượt qua Biển Đỏ, và tại các chặng dừng chân trong hoang địa, chúng ta hằng ngày chăm chú nghe Luật Chúa, và nhìn ngắm dung nhan ông Môsê mới là chính Đức Kitô. Ước gì chúng ta luôn biết khước từ các ngẫu tượng, mà quay về tuân giữ luật Chúa, dõi theo những phán quyết và mệnh lệnh của Người. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

267    07-05-2024