Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Tại sao Cha Thánh Piô lại gọi Kinh Mân Côi là “vũ khí”?

padrepio1
 Public Domain


Đối với
Cha Thánh Piô, Kinh Mân Côi là một “vũ khí” được sử dụng chỉ để chống lại kẻ thù thiêng liêng, chứ không phải chống lại đối thủ con người với nhau.

Cha Thánh Piô, một trong những vị thánh được yêu mến nhất trong Giáo Hội Công Giáo, thường được nhắc đến vì nói rằng Kinh Mân Côi là “vũ khí” của ngài.

Có phải Cha Thánh Piô chủ trương bạo lực chống lại người khác không?

Trong cuốn tiểu sử Padre Pio: The True Story (Cha Piô: Câu chuyện thật sự) của C. Bernard Ruffin, tác giả giải thích rằng, “Kinh Mân Côi làlời kinh quen thuộc’ và là vũ khícủa ngài dùng để chống lại quyền lực của hoả ngục.”

Cha Thánh Piô đã lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và đã làm như vậy vì lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài cũng yêu mến mọi người và mong muốn rằng tất cả họ sẽ đến được bến bờ vĩnh cửu nơi thiên đàng.

Tuy nhiên, Cha Thánh Piô cũng tin tưởng vững vàng vào lời Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô.

Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.” (Ep 6,11-12)

Cuộc chiến của Cha Thánh Piô không phải chống lại các đối thủ chính trị hay những cá nhân chống đối Công giáo. Rõ ràng là Cha Thánh Piô đã lần chuỗi Mân Côi như một “vũ khí” chống lại “thần linh quái ác” trên thế giới, những kẻ đang “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

Cha Thánh Piô không chủ trương cho một cuộc thập tự chinh về phương diện thể lý, nơi kinh Mân Côi sẽ được sử dụng như một vũ khí, hay ngài cũng không mong muốn cái chết nơi đối thủ con người của mình.

Cha Thánh Piô chỉ đơn giản tin rằng có một cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra trên thế giới mà mắt thường không nhìn thấy được và kinh Mân Côi là một trong những vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại thế lực ma quỷ.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

107