Sidebar

Thứ Tư
17.08.2022

Tại sao nhiều giếng rửa tội lại có hình bát giác?

web3baptismbaptismalfontshutterstock2088520216
 Pascal Huot | Shutterstock


Giếng rửa tội theo truyền thống được làm theo hình bát giác để tượng trưng cho các chân lý trong Kinh Thánh liên quan đến ơn cứu độ.

Thực tế cho thấy rằng nhiều giếng rửa tội đã được dựng nên với tám cạnh. Đây có vẻ là một điều bình thường, nhưng đó lại là một con số mang nhiều tính biểu tượng.

Trước hết, số tám sự liên kết mật thiết nhất với sự Phục sinhcuộc sáng tạo mới. Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ tám, một ngày sau ngày sa-bát của người Do Thái.

Thứ hai, các bé trai Do Thái chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám và Thánh Phaolô đã giải thích cho các cộng đoàn của ngài rằng “Phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, nơi thân xác. Nhưng người Do Thái chính hiệu là người Do Thái tận đáy lòng, phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn”(Rm 2,28-29). Giếng rửa tội thường được thiết kế theo hình bát giác để đại diện cho sự sống mới và “phép cắt bì trong tâm hồn này.

Thứ ba, con số tám gợi lại hình ảnh con tàu của ông Noê và cách tám người đã được cứu thoát nhờ nước.

Trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nôê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước(1 Pr 3,20)

Lần tới khi bạn nhìn thấy một cái giếng rửa tội, hãy đếm các cạnh của nó và xem nó có phải là con số tám hay không. Nếu đúng như vậy, thì bạn cũng hãy nhận biết ý nghĩa biểu tượng phong phú đằng sau con số đó.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (09/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

317