Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Tại sao tháng Tám được dành riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria?

stmary8
 Bilal Jawich / ANADOLU AGENCY | AFP


Ban đầu, tháng Tám có một ngày lễ đặc biệt về Đức Trinh Nữ Maria để ứng phó với Thế chiến II và đáp lại sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Trong Giáo Hội Công Giáo, những “tâm tình sùng kính” đặc trưng với sự tiến triển theo thời gian đã được ấn định cho mỗi tháng trong năm. Ví dụ như Tháng Sáu gắn liền với Thánh Tâm Chúa Giêsu vì ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn rơi vào tháng này.

Tháng Tám vốn được biết đến là tháng dành riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, nhưng hiện tại rất khó để biết tại sao lại như vậy. Không tồn tại một ngày lễ cụ thể nào về Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria trong tháng này và ngày lễ mừng kính quan trọng trong tháng Tám lại là Lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15 tháng 8.

Lý do tại sao tháng Tám lại gắn liền với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria là vì cuộc Thế chiến II và lòng sùng kính của Đức Giáo Hoàng Piô XII đối với Đức Mẹ Fatima.

Thế giới đã lâm cảnh hỗn loạn vào những năm 1940 và vào năm 1942, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã đáp lại yêu cầu của Đức Mẹ Fatima và thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ vào ngày 31 tháng 10 năm 1942.

Khi chiến tranh tiếp tục diễn ra, Đức Giáo Hoàng Piô XII lại hướng về Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Ngày 4 tháng 5 năm 1944, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria vào ngày 22 tháng 8, tức là ngày thứ tám sau Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ngài đã làm thế là để nhờ sự chuyển cầu của Mẹ mà có thể đạt đến “hòa bình giữa các quốc gia, tự do cho Giáo Hội, sự hoán cải của các tội nhân, tình yêu dành cho sự tinh tuyền và việc thực hành đời sống nhân đức”.

Đây vẫn là ngày dành riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria cho đến sau Công đồng Vaticanô II.

Sau khi sửa đổi Lịch Chung, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã quyết định chuyển đổi các ngày lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria và Đức Mẹ Maria Nữ Vương. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria được nối kết với Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (được cử hành vào thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm, thường là vào tháng Sáu) và Lễ Đức Mẹ Maria Nữ Vương được dời sang ngày 22 tháng 8. Điều này một phần là để nhận ra thực tế rằng thiên chức Nữ vương của Mẹ Maria có liên hệ chặt chẽ với việc Mẹ được đưa lên trời để vào thiên đàng.

Ngay cả sau khi chuyển đổi các ngày lễ, nhiều người Công giáo vẫn tiếp tục xem tháng Tám như một tháng dành riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria, vì họ cảm thấy sứ điệp của Mẹ tại Fatima cần được lắng nghe một cách rộng rãi hơn.

Việc ấn định như thế không phải là một chủ đề thiêng liêng “chính thức” được hàng giáo phẩm Công giáo quy định, mà chỉ đơn giản là một sự tiến triển mang tính lịch sử vốn phát sinh từ cuộc Thế chiến II và thông điệp của Đức Mẹ Fatima.

 

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (01/8/2019)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

601