Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

Tôi phải đến với Thánh Antôn nào để tìm lại món đồ bị thất lạc?

stanthony
 Public Domain


Đó có phải là Thánh
Antôn xứ Ai Cập, Padua, Zaccaria hay Lisbon?

Nhiều người đã quen cầu nguyện với Thánh Antôn để tìm kiếm một món đồ bị thất lạc, nhưng có rất nhiều Thánh Antôn trong danh sách các vị thánh Công giáo.

Ví dụ, Thánh Antôn “đầu tiên” được cho là Thánh Antôn xứ Ai Cập, còn được gọi là Thánh Antôn Cả. Thánh nhân là một vị ẩn tu vào thế kỷ thứ III và cách sống của ngài đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác noi theo. Tuy nhiên, ngài thường không được kêu cầu đến để tìm một món đồ bị thất lạc.

Một khả năng khác là Thánh Antôn Zaccaria, một linh mục vào thế kỷ XVI, người đã cổ võ cho việc Chầu Thánh Thể. Ngài cũng không phải là Thánh Antôn mà chúng ta đang tìm đến (hay không phải là vị thánh được biết đến với vai trò làm người đang tìm kiếm thay cho chúng ta!).

Vậy Thánh Antôn nào mới là người chuyển cầu cho bạn để tìm lại một món đồ đã bị thất lạc?

Thánh Antôn nổi tiếng nhất trong thế giới phương Tây là Thánh Antôn thành Padua, người còn được gọi là Thánh Antôn thành Lisbon (ngài sinh ra ở Lisbon, nhưng qua đời ở Padua).

Ngài chínhvị thánh thường xuyên cầu thay cho những người đang tìm kiếm một món đồ bị thất lạc.

Điều này không có nghĩa là các vị thánh khác có tên là Antôn sẽ không can thiệp cho bạn khi bạn cần tìm kiếm thứ gì đó. Chắc chắn các ngài sẽ làm như vậy, nhưng chính Thánh Antôn thành Padua là vị thánh thường xuyên được tìm đến nhất trong tình huống như thế.

Nếu bạn cần tìm kiếm thứ gì đó đã bị thất lạc, hãy cầu xin Thánh Antôn thành Padua.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/01/2023)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

96