Sinh ở Cappadocia (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ), Thánh Sabas là một trong những thượng phụ đáng kính của các đan sĩ Palestine, và được coi là một trong các vị sáng lập lối sống ẩn tu của Ðông Phương.

 

Anrê tiếng Hy lạp có nghĩa là mạnh mẽ can đảm. Thánh Anrê được vinh dự làm một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Con của Gioana. Như em mình là Phêrô, Ngài làm thuyền đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Như thế Ngài thuộc lớp người khiêm tốn được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilêa cũng gọi là hồ Giênezareth. Ngày ấy đang khi cùng với Phêrô đi thả lưới, Chúa Giêsu đã đi ngang qua và đưa lời gọi sẽ quyết định cuộc đời các Ngài : - Hãy theo tôi, tôi sẽ làm các anh thành các ngư phủ lưới người ta.

 

Ngày 28 tháng 11 – 2020, linh mục Mauro Gambetti sẽ là tu sĩ dòng Phanxicô đầu tiên nhận mũ đỏ kể từ năm 1861. Linh mục là người của cầu nguyện và có cùng tấm lòng thiêng liêng giống Đức Phanxicô, người đưa Linh mục vào Hồng y đoàn.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>