Vĩnh Long ngày 25.8.2019

Kính gửi:    Quý Cha

                    Quý Tu sĩ nam nữ

                    Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v  HỘI NHẬP: TRỞ VỀ ĐỂ HIỆP THÔNG TRỌN VẸN

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ có mười hai đề tài chia sẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Đồng Hành với các Gia Đình gặp khó khăn. Giáo Phận Vĩnh Long, trong gợi ý mục vụ lần IX, sẽ nói về Hội nhập: Trở về để Hiệp thông trọn vẹn.

Hiệp thông trọn vẹn có thể hiểu là bao gồm việc tham gia vào đời sống của Giáo hội và việc lãnh nhận các bí tích. Trường hợp nào cần hội nhập? - Việc hội nhập bắt đầu bằng cách phân biệt các tình huống hôn nhân “bất qui tắc”: - đơn thuần sống chung, - vợ chồng chỉ có hôn nhân dân sự - và ly dị tái hôn. Hai trường hợp đầu tiên, hội nhập “có thể được xem như một cơ hội đồng hành nhằm phát triển đến bí tích hôn phối” (NVTY 293); - Trường hợp thứ ba, việc hội nhập của những người đang sống một “sự kết hợp mới” (ly dị tái hôn): trong vấn đề nầy phải khẳng định rằng “đó không phải là lý tưởng của Tin Mừng” và sự biện phân phải “được thực hiện” thật đích đáng, với một cái nhìn phân định rõ ràng các hoàn cảnh” khác nhau (x. NVTY 298) “không nên phân loại xếp hạng mục hoặc khép họ vào những phàm trù quá cứng nhắc” (NVTY 298). Tìm cách đưa họ về sinh hoạt mục vụ với Cộng đoàn Họ đạo.

Việc hội nhập này đã được bàn tới trong Tông Huấn Familiaris Consortio, và được mở rộng trong Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu.

Tông Huấn Familiaris Consortio số 84 thấy trước những đôi hôn nhân trong tình huống đặc biệt có thể được hội nhập vào đời sống của Giáo Hội: Họ “lắng nghe Lời Thiên Chúa, tham dự Hy tế thánh lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và vào các sáng kiến của Hội Thánh để phụng sự công lý, giáo dục con cái họ trong đức tin Kitô giáo, vun trồng tinh thần đền tội và làm các việc đền tội để ngày qua ngày thành khẩn nài xin ơn thánh của Thiên Chúa”.

Tông Huấn Amoris L#titia. Trong khi hoan nghênh các chỉ dẫn của Thượng Hội Đồng 2015, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định trước hết những gì cần thiết để “phân định xem có thể vượt qua những hình thức loại trừ nào đang được thi hành trong lãnh vực phụng vụ, mục vụ, giáo dục và cơ chế”, những hình thức có thể đã lỗi thời (x. NVTY 299).

Ngoài ra, Tông Huấn NVTY khẳng định hai điểm: việc tham gia vào đời sống của Giáo hội cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các bí tích: a) vì “mức độ trách nhiệm không như nhau trong mọi trường hợp”, vì vậy, “hệ quả hoặc hiệu quả của một luật lệ không nhất thiết phải luôn giống nhau” (AL 300). Ở chú thích số 336 nói rằng điều này cũng liên quan đến “kỷ luật bí tích”, khi “sự biện phân có thể nhận ra rằng trong một hoàn cảnh riêng không có tồn tại lỗi phạm nặng nề nào”; b) “Vì những yếu tố hoàn cảnh chi phối hay các yếu tố giảm khinh, trường hợp có thể xảy ra là, trong một hoàn cảnh tội lỗi về mặt khách quan – mà không phải là lỗi phạm chủ quan hoặc không phải lỗi phạm hoàn toàn – người ta có thể sống trong ân sủng của Chúa, có thể yêu thương, và cũng có thể tăng trưởng trong đời sống ân sủng và bác ái, trong khi đón nhận sự giúp đỡ của Hội thánh vì mục đích ấy”. Trong chú thích số 351, nhắc rằng “sự trợ giúp của các bí tích có thể hữu ích”.

Các công thức của Tông Huấn NVTY mở ra với sự đề phòng về khả năng lãnh nhận các bí tích, vốn chỉ được đặt trong một không gian đối thoại của sự biện phân: đó không phải là một quy tắc giáo luật, mà là kết luận cuối cùng của một con đường: Cố gắng để hội nhập (x. NVTY 298).

Nỗ lực hội nhập có cốt lõi của nó trong thực hành sự biện phân, xảy ra ở nhiều cấp độ, cá nhân và mục vụ (xem AL 300, 303, 312). Hội nhập để hiệp thông trọn vẹn vào đời sống Giáo Hội là mục đích của Giáo Hội. Không loại trừ nhưng luôn luôn tìm nhiều phương cách khác nhau để kéo mọi người trở về với Chúa và với Giáo Hội của Ngài.

Xin Chúa dạy chúng ta biết thương yêu nhau luôn đồng hành với tất cả anh chị em chúng ta ở bất cứ cảnh ngộ vui buồn nào. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta và đặc biệt là cho những Gia đình gặp khó khăn để họ được hội nhập vào đời sống Giáo Hội.

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

   Giám Mục Gp. Vĩnh Long