Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Cáo Phó: Thân Mẫu Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp

Kính Quí Cha

Văn phòng TGM Vĩnh Long vừa nhận được tin:

 

BÀ TÊRÊSA VŨ THỊ MIÊN

 

Là thân mẫu của cha Tôma Vũ Hữu Hiệp, cha sở Họ Đạo Giồng Tre, Hạt Bình Đại,

Được Chúa gọi về lúc 09 g 00 thứ sáu, ngày 09 - 9 - 2011, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thánh Lễ an táng lúc 09 g 00 thứ hai, ngày 12 - 9 - 2011 tại Nhà thờ Tân Thành, số 54/19, đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 

Xin cầu nguyện cho linh hồn BÀ TÊRÊSA được mau về hưởng tôn nhan Chúa

 

Kính báo

1175    09-09-2011 21:55:22