Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

3823

Đa số ở xa Nhà thờ, Chúa Nhật đi bậy bạ một chút. Trong tuần thứ năm đầu tháng và thứ sáu, bảy / tuần có lễ...

 

5704

Họ đạo An Hiệp được thành lập 50 năm qua, một thời gian không thể nói là ngắn, nhưng cũng chưa quá dài trong lịch...

 

< 1 2