Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Suy niệm với Thánh vịnh: CN XXIX - C


Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện. Ngài cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, trước và sau khi làm bất cứ việc gì. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải kiên trì và liên lỉ cầu nguyện để giữ vững lòng tin cho đến khi Ngài lại đến. Cầu nguyện không phải là xin xỏ hay trốn tránh trách nhiệm để cho Chúa làm hết. Nhưng cầu nguyện đích thực là thi hành Đức Tin, là nâng tâm hồn lên với Chúa và xin Ngài ban ơn cho ta có đủ can đảm và sức mạnh để thi hành Thánh Ý Chúa. Cầu nguyện là xác tín Chúa chính là ơn phù trợ của ta, người luôn ở bên và bảo vệ ta trong mọi lúc. Trong tâm tình đó chúng ta hãy cùng nhau hát lời Thánh Vịnh hôm nay.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

231