CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: CHÚA CHỮA.  

Đk: Chúa chữa.

Tc: Chữa ai? (Chỉ từ trái sang phải).  

Đk: Người mù.

Tc: Được thấy. (Chỉ mắt).  

 Đk: Người què.

Tc: Được chạy. (Chạy tại chổ). 

  Đk: Người chết.

Tc: Được sống. (Vỗ tay 3 cái).  

Đk: Người nghèo.

Tc: Được thương. (Hai tay đặt chéo trước ngực).  
2. BÀI HÁT: GIÊSU ƠI CÓ NGÀI
  

Đường phố vui, có Ngài thêm vui Chiều băng khuâng có Ngài đến đây Giòng công nhân có ngài nắm tay Giêsu ơi có Ngài đất trời giao duyên
3. TRÒ CHƠI: BẮN THÚ
(Vòng tròn).  

* Chia vòng tròn thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 5-10 người. * Mỗi nhóm chọn cho mình tên 1 con thú. Rồi đâu tay vào cổ nhau. ĐK: Chỉ tay vào bất kì nhóm nào. Nhóm đó vừa kêu tiếng của con thú mình chọn, vừa ngồi từ từ xuống. Rồi từ từ đứng lên kêu tiếng của một con thú khác. Ví dụ: Khi ngồi xuống kêu: "GÂU, GÂU, GÂU...". Khi đứng lên kêu: "MEO MEO MEO...".   Nhóm Mèo tiếp tục như trên. Chế tài: Nhóm nào kêu chậm,hay kêu không đồng nhất, hoặc kêu lộn tên sẽ bị loại. Đk cho bắt đầu lại.

Lưu ý: Nhóm nào chiến thắng sẽ được phong làm "Lãnh chúa sơn lâm".