CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: CON TIN.  

 Đk: Con tin.

Tc: Chúa Cha (để tay lên trán).  

 Đk: Con tin.

Tc: Chúa Con (để tay lên ngực).  

 Đk: Con tin.

Tc: Chúa Thánh Thần (để tay lên 2 vai).  

 Đk: Con tin.

 Tc: Chúa Ba Ngôi (ngữa 2 tay tung lên trời).  
2. BÀI HÁT: VUI TIN TRONG ĐỜI
  

Xin hát lên câu ca niềm vui Xin hãy luôn sáng soi niềm tin Xin giữ tim thương yêu vì nhau Xin đến chia cho trọn cuộc đời
3. TRÒ CHƠI: PHẢN XẠ
(Vòng tròn).  

Đk: Đứng giữa vòng hô 3 loại thú. * Loại bay được, thì các em nhảy lên. * Loại sống trên cạn, thì các em nhảy ra sau 1 bước. * Loại sống dưới nước, thì các em nhảy vào 1 bước. - Ví dụ: - BA BA - NHẢY VÀO.   - CON LA - NHẢY RA   - SƠN CA - NHẢY LÊN.   Chế tài: Ai nhảy sai mời vào giữa vòng tròn chờ hình phạt. Lưu ý: Để cho trò chơi hấp dẫn, ĐK cần chuẩn bị nhiều tên con vật, nếu xếp theo âm vần thì càng hay.