Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Đức Tin Giúp Con Người Nên Công Chính

Công chính có thể hiểu là thánh. Người công chính là người thánh. Công chính là vẹn tuyền không tội lỗi. Nhưng tại sao nói đức tin giúp cho con người nên người thánh được?

Chúng ta cũng biết đức tin không việc làm là đức tin chết. Các việc làm, nếu làm không có ý thức, làm như máy thì việc không có giá trị. Nếu làm với ý tốt, sâu đậm thì nói được giá trị cao hơn.

Ý thức trong việc làm rất quan trọng. Có những việc chính tự nó là xấu (objectivement) ví dụ: phạm thượng, giết người... Việc tự nó là xấu, thì dầu làm với ý tốt thì chính việc không không kể được là tốt. Có việc tự nó không xấu, không tốt, thì tuỳ hoàn cảnh, tuỳ trường hợp mà nó thành tốt hay xấu, thì do nơi tâm ý của con người. Tâm ý xấu thì việc làm nên xấu; tâm ý tốt thì việc làm được kể là tốt. Sau khi nhận định về tốt xấu (lành dữ) trong việc làm, bây giờ chúng ta nghĩ về việc đức tin tạo cho tín hữu nên thánh.

Đức tin là Thiên phú đức, đức do chính Thiên Chúa ban, là ánh sáng soi đàng cho thấy đúng sự thật, và cũng là nghị lực giúp cho vượt qua những ngờ vực, những chông gai... Nhờ đức tin tác động như thế mà tín hữu sống không lầm lạc, sống can đảm mạnh mẽ. Đó là sống đức tin, sống thánh thiện công chính.

Do đó, không nên hiểu sống đức tin chỉ là biết nhận các chân lý, các mầu nhiệm của Chúa. Phải nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần để thật sự Sống Đạo.

1426    13-02-2011 08:43:39