CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: LƯỢM MANNA  

 Đk: Manna trên trời.

Tc: Lặp lại.(2 tay đưa lên cao). 

  Đk: Manna dưới đất.

Tc: Lặp lại. (2 tay đưa xuống đất). 

  Đk: Ta hốt Manna.

Tc: Lặp lại. (2 tay hốt từ trước đưa từ ngoài vào).  

 Đk: Ta cho vào miệng.

Tc: Lặp lại. (đưa 2 tay vào miệng.) 

  Đk: Ta nuốt Manna.

Tc: Lặp lại.(2 tay vuốt cổ).  
2. BÀI HÁT: BÁNH HOÁ NHIỀU
  

. Ngày xưa Chúa đã biến bảy cái bánh con con, với vì ba con cá nuôi bốn ngàn người ăn

2. Ngày nay trên thế giới còn bao cảnh đau thương. Bao người đang đói rét, xin Chúa thương cho no đầy
3. TRÒ CHƠI: CÙNG NHẶT MANNA
  

 Dụng cụ : 2 quạt giấy, khoảng 30 bong bóng được thổi sẵn và 2 cái giỏ. Số người : Mỗi tổ 5 bạn.

Thời gian : 3 phút.

Diễn tiến : Mỗi tổ xếp hàng dọc. Nghe 1 hiệu còi, bạn đứng đầu hàng 1 tay để sau lưng, 1 tay cầm quạt đi đến chỗ để những quả bong bóng, dùng quạt xúc 1 quả bong bóng, rồi đi về cuối hàng đổ bong bóng vào giỏ. Xong, đến trao quạt cho bạn đứng liền sau tiếp tục và luân phiên cho đến hết giờ.

Luật chơi :   Bong bóng ở trong giỏ mới được tính điểm. Mỗi tổ chỉ dùng 1 quạt để xúc bong bóng. Trao quạt tại vạch chuẩn. Giỏ của tổ nào có nhiều bong bóng thì tổ đó thắng.