Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Các Giám mục Hoa kỳ bắt đầu tuần tĩnh tâm suy tư về khủng hoảng lạm dụng tính dục

Ngày 02/01 vừa qua, các Giám mục Hoa kỳ đã bắt đầu tuần tĩnh tâm kéo dài một tuần, do cha Raniero Cantalamessa dòng Capuchino, giảng thuyết viên phủ Giáo hoàng, hướng dẫn và giúp cầu nguyện và suy tư về khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Giáo hội Hoa kỳ.


Tuần tĩnh tâm diễn ra từ ngày 02-08/01, tại chủng viện Mundelein trong tổng giáo phận Chicago, về đề tài Chúa Giê-su thành lập Nhóm 12 tông đồ và gửi họ đi giảng dạy (Mc 3,14).

Tuần tĩnh tâm này được tổ chức theo lời mời gọi của ĐTC Phanxicô. Hồi tháng 12 năm nay, trong cuộc gặp phái đoàn các GM Hoa kỳ liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đang làm rung chuyển Giáo hội nước này, ĐTC đã đề nghị các GM Hoa kỳ “dừng lại để cầu nguyện khi Giáo hội tìm cách trả lời cho những dấu chỉ thời đại”.

Thời gian thinh lặng và cầu nguyện

Cuộc tĩnh tâm này là thời gian cầu nguyện chứ không phải để tìm ra các chính sách. Theo phát ngôn viên của tổng giáo phận Chicago, các GM sẽ cầu nguyện, ăn chay và nghe các bài huấn đức. Chỉ có các GM tham dự tuần tĩnh tâm; không có các nhân viên, linh mục hay các nhân viên truyền thông được mời tham dự.

Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Công giáo Hoa kỳ của các GM Hoa kỳ, cha Cantalamessa nói: “ĐTC đã yêu cầu tôi hướng dẫn các bài tĩnh tâm cho Hội đồng GM, để các GM, rời xa nhiệm vụ hàng ngày của họ, trong một bầu khí cầu nguyện và thinh lặng và trong cuộc gặp gỡ riêng với Chúa, có thể nhận được sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần để tìm ra những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề hiện nay đang ảnh hưởng đến Giáo hội Hoa kỳ.”

Tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần

Về phần mình, ĐHY Daniel DiNardo, Chủ tịch HĐGM Hoa kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn ĐTC đã gửi vị giảng thuyết của Giáo hoàng và đã mời các GM đi vào thời gian lắng nghe Thiên Chúa, trong khi tìm cách trả lời cho những vấn đề căng thẳng đang chờ đợi các ngài trong những tuần lễ và những tháng tới. ĐHY xin các giáo dân, các linh mục và tu sĩ cầu nguyện cho các GM trong khi các ngài liên kết với nhau trong tình tương thân để tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, để đau khổ của họ có thể củng cố tất cả các ngài trong nhiệm vụ khó khăn là tiêu diệt một tội ác khủng khiếp khỏi Giáo hội và xã hội của chúng ta, để những đau khổ đó sẽ không còn lặp lại nữa. (CNA 02/01/2019)

 


Hồng Thủy

198    04-01-2019