Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Các giám mục Pháp đau buồn khi quyền phá thai được đưa vào Hiến pháp nước này

gmphap12
 Các giám mục Pháp đau buồn khi quyền phá thai được đưa vào Hiến pháp nước này
(©Natalya Lys - stock.adobe.com


Hội đồng Giám mục Pháp phê bình việc Thượng viện Pháp phê chuẩn văn bản sửa đổi hiến pháp trong đó đưa việc bảo đảm quyền tự do phá thai vào hiến chương cơ bản.

Trong một tuyên bố, các giám mục Pháp cho biết các ngài đau buồn khi biết về việc phê duyệt tại Thượng viện hôm 28/2/2024. Thượng viện Pháp đã sửa đổi hiến pháp bằng cách đưa việc bảo đảm quyền tự do phá thai vào Hiến chương cơ bản. Các Giám mục nói rằng “Việc phá thai, vốn vẫn là một cuộc tấn công vào sự sống ngay từ đầu, không thể chỉ được nhìn nhận từ góc độ quyền của phụ nữ”.

Ngỏ lời với những người, “đặc biệt là những phụ nữ gặp khó khăn”, những người đang xem xét khả năng phá thai, Hội đồng Giám mục Pháp “lấy làm tiếc rằng cuộc tranh luận được đưa ra đã không đề cập đến các biện pháp hỗ trợ cho những người muốn giữ lại đứa con của họ”.

Theo các Giám mục Pháp, “bởi vì nhiều hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã được phơi bày, Hiến pháp của đất nước chúng ta lẽ ra đã làm tốt việc tập trung bảo vệ phụ nữ và trẻ em”. Các ngài cho biết “sẽ chú ý tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các bậc cha mẹ, những người quyết định giữ con mình, ngay cả trong những tình huống khó khăn, cũng như quyền tự do lương tâm của các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế, những người mà lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ được ca ngợi”.

Đề xuất “quyền tự do được đảm bảo cho phụ nữ chấm dứt thai kỳ”, được đưa vào điều 34 của Hiến pháp Pháp, đã được Thượng viện thông qua trong lần đọc đầu tiên và không có sửa đổi nào, với 267 phiếu thuận, 50 phiếu chống.

Để được thông qua hoàn toàn, đề xuất này phải được 3 phần 5 số nghị sĩ của Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu tán thành. Các nghị sĩ của hai Viện sẽ gặp nhau trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội vào ngày 4/3/2024.

 

Theo Vatican News (01/3/2024)

119    02-03-2024