Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - B: Hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng

image-712345678

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày Lễ Thánh Tâm, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi chúng ta cử hành Lễ Thánh Tâm Đức Kitô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng ta được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng.

Hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng, từ nơi Thánh Tâm của Thiên Chúa Tình Yêu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng, nhờ cái chết thay cho người mình yêu của Đấng tự nguyện chịu treo trên Thập Giá, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Bônaventura nói: Hỡi bạn là người đã được cứu chuộc, bạn hãy ngẫm xem Đấng chịu treo trên thập giá vì bạn, Đấng đã chết để làm cho kẻ chết được sống. 

Hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng, nhờ Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Hôsê nói: Hỡi Épraim, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ítraen, Ta trao nộp ngươi sao đành! Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Épraim nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.

Hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng, nhờ lòng tin tưởng, và lòng mến đặt nơi Đức Kitô, như trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Trong bài Đáp Ca, ngôn sứ Isaia cũng cùng chung tâm tình này khi kêu gọi: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại: Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, hằng luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha: chấp nhận cái chết tủi nhục trên Thập Giá để cứu độ chúng ta. Như hương thơm tiết ra từ cây “hương mộc” cho cả chiếc rìu chặt nó, tình yêu cứu độ từ Thánh Tâm của Đức Giêsu, vẫn tuôn đổ đến giọt máu giọt nước cuối cùng, cho những kẻ bắt bớ, giết hại Người. Thập Giá là sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Nơi Thập Giá, chúng ta được hoan hỷ vui hưởng kỳ công vĩ đại, Chúa đã thực hiện vì yêu thương chúng ta. Nơi Thánh Tâm, chúng ta được thỏa lòng tận hưởng nguồn ơn cứu độ trào dâng. Ước gì chúng ta biết quay trở về với Thánh Tâm Chúa, ngụp lặn trong đại dương bao la của tình yêu Chúa. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, tình yêu nào mà chẳng đòi những hy sinh bỏ mình. Ước gì chúng ta biết trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong tình yêu hiến tế: sẵn sàng yêu cho đến quên mình, để được tan biến hoàn toàn trong tình yêu cứu độ của Chúa. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn ThanhHiền, OSB

735    02-05-2024