Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

“Các phép lạ ở Lộ Đức thì không giải thích được”


Một câu nói thường hay bị bỏ quên nhưng nói lên hết cả sức mạnh của nó: “Ai vứt bỏ những chuyện họ không hiểu là họ đã phạm một chuyện sai lầm”.

Hàng năm có hàng ngàn phép lạ của các vụ “chữa lành không giải thích” được ở Lộ Đức, một trong những nơi hành hương được viếng thăm nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ một phần rất nhỏ “các chữa lành” này được Giáo hội xem là “phép lạ”. Nhưng thật ra, các tiêu chuẩn để được xem là chữa lành thì rất khắt khe.

Rất nhiều người vơ đũa cả nắm, họ vứt bỏ hoàn toàn các phép lạ vì họ không biết tiêu chuẩn khắt khe của Giáo hội về chuyện này, họ cũng không biết Giáo hội có một quy trình rất chính xác và chặt chẽ để xem trong hàng ngàn phép lạ, cái nào được nghiên cứu xem là phép lạ, cái nào không. Đối với nhiều người, khái niệm “phép lạ” chỉ là chuyện của những người buôn thần bán thánh, không dựa trên một cơ sở khoa học nào.

Quan niệm này cũng là quan niệm của một vài nhà “trí thức” nhưng nó ngược với quan điểm tôn trọng của một vài nhà khoa học uy tín như bác sĩ Luc Montagnier, người được giải Nobel y khoa năm 2008, trong số các phát minh của ông có việc tìm ra siêu vi trùng bệnh VIH.

Bác sĩ Montaignier là cựu giám đốc Viện Pasteur, năm 2009 nhà khoa học uy tín đã nói quan điểm của mình về các phép lạ ở Lộ Đức trong quyển sách có tên Người được giải Nobel và Đan sĩ, quyển sách ông đối thoại với đan sĩ Dòng Xitô Michel Niassaut.

Khi cuộc thảo luận đề cập đến các vụ chữa lành không giải thích được ở Lộ Đức, đan sĩ Michel hỏi một người không tin như ông nghĩ gì về chuyện này, ông trả lời: “Khi một hiện tượng không giải thích được, và nếu nó thật sự có thật thì đúng là vô ích khi phủ nhận nó”.

Nếu hiện tượng có đó, thì có ích gì để phủ nhận? Trong trường hợp này phải nghiên cứu các hiện tượng này chứ không phủ nhận. Bác sĩ Montagnier xác nhận “đối với các phép lạ ở Lộ Đức, có một cái gì không giải thích được” và ông bác bỏ quan điểm của một vài nhà khoa học đã “phạm sai lầm khi vứt bỏ những gì họ không hiểu. Tôi không thích thái độ này. Tôi thường trích câu nói của nhà vật lý thiên văn Carl Sagan, ông nói: “Không có bằng chứng không có nghĩa là thiếu bằng chứng”. Bác sĩ Montagnier nói tiếp: “Khi nghiên cứu các phép lạ đã xảy ra ở Lộ Đức, tôi tin thật sự có một cái gì đó không giải thích được. Tôi không giải thích được các phép lạ này. Tôi nhận biết có một vài vụ chữa lành vượt quá các giới hạn hiện nay của khoa học”.

Marta An Nguyễn dịch

1322    09-10-2017