Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Cuộc họp đầu tiên của ủy ban mục vụ chuẩn bị Năm Thánh 2025

nth1
 Đức tổng giám mục Rino Fisichella  (Vatican Media)

Ngày 4/4/2022, tại Vatican đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của ủy ban mục vụ chuẩn bị Năm Thánh 2025, với sự tham dự của các đại diện từ các Bộ của Giáo triều Roma, của Hội đồng giám mục Ý và nhiều tổ chức khác trong Giáo hội, để nghiên cứu chiều kích thiêng liêng và nội dung của các sự kiện, theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha.

Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng - cơ quan được Đức Thánh Cha ủy nhiệm tổ chức sự kiện - nói rằng Năm Thánh là một cuộc hành trình phong phú về nội dung mà tất cả các Giáo hội trên toàn thế giới có thể cùng nhau thực hiện. Ngài cũng cho biết những chỉ dẫn trong lá thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho ngài cách đây vài tháng là tránh để sự kiện diễn ra như một điều gì đó xảy ra cứ 25 năm một lần.

Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng giải thích: “Cùng với nhau, chúng tôi sẽ bắt đầu xem làm thế nào để mang lại ý nghĩa cho Năm Thánh, không chỉ từ quan điểm thiêng liêng, mà còn từ sự tổng hợp và từ các đề tài những sự kiện có thể có, theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha.”

Liên kết văn hoá

Cuộc họp của ủy ban văn hóa dự kiến diễn ra trong vài ngày tới, với mục đích tìm hiểu cách kết hợp trải nghiệm thiêng liêng với trải nghiệm văn hóa. “Chúng tôi muốn thành phố Roma có thể cung cấp tất cả sự phong phú về lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc và kiến trúc của nó cho Năm Thánh này”. Một ý tưởng nảy sinh từ những kinh nghiệm trong Năm Thánh trước đây nêu bật mối liên hệ chặt chẽ giữa chiều kích hành hương và du lịch. “Trong lịch sử của những chuyến hành hương, người ta luôn thể hiện sự tò mò muốn biết và tìm hiểu về văn hóa địa phương, và trở về nhà với sự phong phú lạ thường”.

Hợp tác với truyền thông

Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng cho biết một bộ máy tổ chức của Tòa Thánh đã thành hình, gồm một ủy ban kỹ thuật, một ủy ban đại kết và một ủy ban truyền thông. Ngài nhấn mạnh rằng việc liên kết với các phương tiện truyền thông cũng có tầm quan trọng cơ bản. “Cuộc họp cần phải làm rõ không chỉ cách thức truyền thông các sự kiện, nhưng trên hết là những hình thức phổ biến nhất để thu hút khách hành hương.”

Logo

Cuối cùng Đức tổng Fisichella cho biết rằng logo của Năm Thánh sẽ được công bố vào cuối tháng 5. Thực tế, ngày 20/5 là ngày bế mạc của cuộc thi quốc tế vừa được phát động để thu thập các dự án khác nhau. Và có vẻ như nhiều logo được gửi đến từ các nơi khác nhau trên thế giới. “Logo đầu tiên đến từ châu Phi, một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lục địa này”.

Theo Hồng Thủy - Vatican News (06/4/2022)

346    07-04-2022