Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

ĐGH Phanxicô nói rằng không có đe dọa trong tòa giải tội, chỉ có tha thứ thôi.

Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc kêu gọi chúng ta thay đổi cuộc sống, giúp chúng ta đến gần Ngài để được hoán cải. Ngài luôn có lòng nhận từ, khoan dung và tín trung của một người cha. Các cha giải tội cũng phải như vậy. Đây chính là tâm điểm bài giảng của ĐGH trong thánh lễ vào sáng thứ Ba tại nhà nguyện Casa Santa Marta.

Mùa chay là thời gian “hy vọng để hoán cải”, thay đổi đời sống để đến gần Chúa hơn và chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải trong mùa chay thánh này.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta với sự ngọt ngào và tin tưởng của một người Cha

Bài giảng của ĐGH bắt đầu với bài đọc thứ nhất trích từ sách của tiên tri Isaiah, kêu gọi sự hoán cải thật sự. Qua bài đọc, ĐGH chỉ cho chúng ta thấy thái độ đặc biệt của Chúa Giêsu đối với tội lỗi của chúng ta. ĐGH nói “Chúa không đe đọa” nhưng kêu gọi chúng ta trở về với “lòng nhân từ, khoan dung, cho chúng ta niềm tự tin.” Bài đọc hôm nay Thiên Chúa chỉ cho dân chúng những điều xấu để tránh và những việc tốt để làm, Thiên Chúa nói với những thủ lãnh của thành Sodom và dân chúng thành Gomorrah: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta” và ĐGH nói rằng Thiên Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta.

“Thiên Chúa nói, ‘Các người hãy đến và đối chất với Ta. Hãy cùng bàn thảo một chút. Ngài không đe dọa chúng ta. Ngài là một người cha của đứa con nhỏ đang nghịch ngợm và người cha phải sửa dạy cho con mình. Và Ngài biết rằng nếu ngài đến với đứa con mà tay lại cầm cái roi thì mọi việc sẽ không êm xuôi chút nào. Ngài phải đến với con mình với niềm tin yêu trọn vẹn. Vì thế trong đoạn sách này, Chúa mời gọi chúng ta “hãy lại đây, cha con ta cùng uống cà phê và bàn thảo. Đừng sợ hãi, cha sẽ không đánh phạt con đâu’. Và Ngài biết là con mình đang nghĩ gì ‘Nhưng con biết con đã lỗi phạm…” Ngài liền an ủi “cho dầu tội lỗi con như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len.”

Không có đe dọa, ngay cả trong tòa giải tội.

Cũng giống người cha đối mặt với con mình, Chúa Giêsu bắt đầu với việc nâng đỡ tin yêu để dẫn chúng ta đến “sự tha thứ và một sự thay đổi con tim”. ĐGH nói rằng Chúa cũng làm như vậy khi Ngài gọi Da-Kêu và Mat-thêu; và cũng làm như vậy trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhìn ra cách “làm thế nào để bước vào con đường hoán cải.”

“Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa không muốn lên án hay phạt chúng ta. Ngài ban cho chúng ta chính mạng sống của Ngài và đây là lòng thương xót của Ngài. Và Thiên Chúa luôn tìm cách để đến với lòng trí chúng ta. Là những linh mục, đại diện cho Thiên Chúa, cũng phải nghe sự xưng thú với lòng thương xót, vì Thiên Chúa đã nói “ hãy đến để chúng ta cùng bàn thảo. Không có vấn đề gì cả, chỉ có sự tha thứ’ và ngay từ khởi đầu, không có sự đe dọa.”

Hãy đến với Thiên Chúa với một trái tim rộng mở : Ngài là một người cha đang mong chờ con.

ĐGH kể về kinh nghiệm của một vị Hồng Y khi ngài giải tội. Ngài hiểu tội lỗi là vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng không cứ chôn chặt ở đó, nhưng tiếp tục cuộc đàm thoại. ĐGH nhấn mạnh như vậy “và điều này giúp mở lòng và làm người khác cảm thấy được bình an.”. Thiên Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy, khi ngài kêu gọi “ Các con hãy đến với Cha, chúng ta cùng bàn thảo, cùng trao đổi để lãnh ơn tha thứ.”

“Điều này an ủi cha khi nhìn thấy thái độ của Thiên Chúa: Thái độ của một người cha nhân từ với đứa con cứ nghĩ là mình đã lớn, đã trưởng thành ngại ngùng đến với Cha. Thiên Chúa biết rõ chúng ta ngại ngùng và vì thế chúng ta cần nghe những lời này “ Hãy lại đây, đừng sợ. Hãy đến để cha tha thứ cho con. “Lời này khích lệ chúng ta. Hãy đến với Chúa bằng một trái tim rộng mở. Ngài là cha nhân lành đang mong đợi con.”

Giuse Thẩm Nguyễn

529    03-03-2018