Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Gương cầu nguyện của Chúa Giêsu trước mỗi thời khắc quyết định trong cuộc đời

jesuspray
 Waiting For The Word | CC BY 2.0


Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện trước khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng ta cũng hãy làm như vậy.

Đời sống trần thế của Chúa Giêsu nhằm mục đích làm gương cho chúng ta noi theo. Điều này đặc biệt đúng với đời sống cầu nguyện của Người.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nhấn mạnh cách Chúa Giêsu cầu nguyện trước mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Người:

Chúa Giêsu cầu nguyện trước những thời điểm quyết định của sứ vụ của Người: trước khi Chúa Cha làm chứng về Người lúc Người chịu phép rửa, trước lúc Người Hiển Dung, và trước khi chính Người hoàn thành kế hoạch yêu thương của Chúa Cha bằng cuộc thương khó của Người. Người cũng cầu nguyện trước những thời điểm quyết định liên quan đến sứ vụ của các tông đồ của Người: trước khi gọi và chọn nhóm Mười Hai, trước khi Phêrô tuyên xưng Người là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”, và để đức tin của người đứng đầu các tông đồ khỏi bị suy yếu khi bị thử thách.” (số 2600)

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo còn giải thích thêm rằng: “Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước các biến cố cứu độ mà Chúa Cha muốn Người phải thực hiện là một sự phó thác đầy khiêm nhường và tin tưởng của ý chí nhân loại nơi Người cho ý muốn yêu thương của Chúa Cha.” (số 2600)

Tương tự như vậy, chúng ta cũng được mời gọi phải cầu nguyện trước những thời khắc quyết định của cuộc đời mình.

Chúng ta nên cầu nguyện trước khi dấn thân vào ơn gọi của mình, dù đó là ơn gọi đời sống hôn nhân, linh mục hay đời sống thánh hiến, cũng như trước bất kỳ quyết định quan trọng nào khác sau đó.

Đó có thể là lúc bạn phải lựa chọn nghề nghiệp, lúc Thiên Chúa muốn bạn sinh bao nhiêu đứa con, hoặc lúc phải lựa chọn nơi để sinh sống.

Trên hết, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần cầu nguyện trước khi bắt đầu hành trình cuộc đời của chính mình.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (24/01/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

88    03-02-2024