Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

“Lòng dạn dĩ của con cái” trong cầu nguyện là gì?

caunguyen
 l2OCKYOU | Shutterstock


Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nói về “lòng dạn dĩ của con cái” trong cầu nguyện và về cách Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với lòng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong Tin Mừng, Người cầu nguyện với “lòng dạn dĩ” vì tin chắn rằng Chúa Cha sẽ đáp lại lời cầu nguyện của Người.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đề cập đến lòng dạn dĩ này trong phần về cầu nguyện:

Cũng như Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha và tạ ơn trước khi nhận lãnh hồng ân, Người cũng dạy chúng ta về lòng dạn dĩ của con cái: “Bất cứ điều gì anh em xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng mình sẽ nhận được, thì anh em sẽ nhận được.” (Mc 11,24)

(số 2610)

Chính xác thì “lòng dạn dĩ của con cái” nghĩa là gì?

Sách Giáo lý tiếp tục giải thích về hình thức cầu nguyện này qua những ví dụ khác nhau trong Kinh Thánh:

Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện và của đức tin không chút nghi ngờ: “Ai tin thì mọi sự đều có thể được.” (Mc 9,23) Chúa Giêsu cũng buồn phiền vì sự “thiếu đức tin” của những người thân thuộc và sự “yếu đức tin” của các môn đệ, cũng như Người hết sức thán phục trước đức tin lớn lao của viên đội trưởng Rôma và người phụ nữ xứ Canaan.

(số 2610)

Hình thức cầu nguyện này là một trong những thái độ hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, vì biết rằng Người sẽ thực hiện đúng mọi điều phù hợp với ý muốn của Người.

Nó đòi hỏi một “đức tin không chút nghi ngờ” vào lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa:

Lời cầu nguyện trong đức tin không chỉ bao gồm việc thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà còn là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đem vào lời cầu nguyện mối quan tâm cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa.

(số 2611)

Được trở nên con cái Thiên Chúa qua Phép Rửa, chúng ta được mời gọi để cùng có được “lòng dạn dĩ của con cái” qua việc tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta và cuộc đời của chúng ta.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (02/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

 

115    04-02-2024