Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Sứ mạng: chìa khóa để hiểu đời sống thánh hiến hôm nay - tt

“Missio apocalyptica”

Khía cạnh cuối cùng của sứ mạng mà tôi muốn nhấn mạnh là một nét đặc trưng xuất hiện khi sứ mạng phải đối đầu với nguy hiểm, chống đối của những kẻ thù của Nước Thiên Chúa.

Trong giai đoạn cuối cùng của nó, sứ mạng của Đức Giêsu là một sứ mạng khải huyền. Điều này cũng đã từng xảy ra cho Sứ Mạng của Hội Thánh trong Tân Ước. Khi Hội Thánh phải chịu bách hại, đặc biệt dưới Đế Chế Rôma, Hội Thánh đã khám phá ra, với một cái nhìn sáng tỏ, chiều kích khải huyền của sứ mạng mình.

Sứ mạng tỏ lộ các nét đặc trưng khải huyền của nó khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh mà có vẻ như các kẻ thù của Nước Thiên Chúa là những kẻ chiến thắng. Sứ mạng khải huyền có những nét đặc trưng sau đây:

• Khía cạnh khải huyền truyền vào sứ mạng một sự cấp bách cánh chung có sức khuấy động. Người thừa sai, được thấm đẫm tính chất cấp bách này, cảm thấy rằng không thể trì hoãn hành động truyền giáo. Họ không nghĩ về một dòng chảy thời gian vô định trong thế giới này, nhưng họ nghĩ đến một thời gian ngắn ngủi mà sứ mạng phải được thực thi. Vì thế, người thừa sai khải huyền ý thức rằng thời gian đã được rút ngắn, thu hẹp lại.

• Khía cạnh khải huyền của sứ mạng loan báo rằng Triều Đại Thiên Chúa đã đến rất gần rồi. Nó bộc lộ một sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa và vào việc Triều Đại Thiên Chúa mở ra đúng lúc của nó.

• Khía cạnh khải huyền của sứ mạng là một lời tiên tri trong những thời buổi khốn quẫn; lời tiên tri khải huyền này đem niềm an ủi đến cho những người đang chịu đau khổ, và đồng thời là một lời tiên tri chúc dữ cho những kẻ thù của Thiên Chúa; đối với những kẻ thù, lời tiên tri loan báo rằng chúng sẽ bị đày ải và bị huỷ diệt, vì chúng tự để cho mình bị các ác thần dẫn dắt và hiến mình phụng sự các ác thần. Lời tiên tri cũng loan báo cho chúng rằng cái kết cuộc đời chúng sẽ là sự huỷ diệt chung cuộc.

• Khía cạnh khải huyền của sứ mạng không đề cao sự tin tưởng vào quyền lực của con người nhưng nhấn mạnh hành động giải phóng của Thiên Chúa, là hành động sẽ chiến thắng trong lịch sử.

• Khía cạnh khải huyền của sứ mạng được thực thi bởi một cộng đoàn cầu nguyện và chuyển cầu cho thế giới; một cộng đoàn cách ly với Con Thú và vẻ hào nhoáng của nó, nhưng trên hết là một cộng đoàn say đắm tình yêu đối với Chúa Giêsu.

Sứ mạng được hiểu là toàn diện

Khi sứ mạng được hiểu một cách toàn diện và trọn vẹn, chúng ta hiểu rõ rằng cả Hội Thánh hay bất cứ nhóm nào trong Hội Thánh đều không giữ độc quyền trong sứ mạng. Sứ mạng phải được chia sẻ. Và phải được chia sẻ với mọi người.

• “Missio creationis” được thực hiện bởi mọi người qua việc tạo dựng các gia đình, lao động, và dấn thân cho sự phát triển của xã hội và thế giới. Nó là một lời tiên tri về nhập thể, về lời rao giảng sự tốt lành của mọi thụ tạo.

• “Missio redemptoris” được thực hiện và diễn tả bởi tất cả những ai dấn thân cho sự giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức trong lãnh vực chính trị, tâm lý, thiêng liêng hay sinh học. Nó là sứ mạng của những người tranh đấu chống lại tham nhũng, bất công, để phục vụ tính thánh thiêng của tạo thành, công lý và hoà bình. Sứ mạng cứu độ của Hội Thánh cũng được đưa vào đây và được diễn tả trong việc cử hành các bí tích, trong việc rao giảng lời Chúa, trong hoạt động truyền giáo. Nó là một lời tiên tri tố giác thái độ trốn đời [“fuga mundi”], một lời tiên tri về việc từ chối điều ác, và loan báo ơn cứu độ cho những ai chấp nhận và thi hành ý của Cha trên trời.

• “Missio Spiritus Sancti” được nhập thể vào trong các công việc đoàn sủng mà các nhóm và các cá nhân khác nhau đang thực hiện trong thế giới và trong Hội Thánh. Nơi họ được tỏ lộ sự sáng tạo của Thần Khí và cách thức mà sứ mạng dẫn đưa mọi thực tại hướng tới sự hoàn thành trong Nước Chúa. Đặc biệt bén nhạy với kiểu sứ mạng này là những cộng đoàn tu sĩ có khả năng khám phá ra từng ngày những thách thức mới và sẵn sàng đáp ứng những thách thức ấy.

• “Sứ mạng khải huyền” được thực hiện bởi những người là lính canh khải huyền, những người mà, giữa những tình huống đen tối nhất và đe dọa nhất của thế giới chúng ta, họ có khả năng công bố lời an ủi của Thiên Chúa và có khả năng khám phá ra Trời Mới và Đất Mới.

Họ thi hành lời tiên tri về sự kiên trì chịu đựng. Họ dứt khoát chống lại Con Thú và các bè lũ của nó. Họ hoàn toàn ủng hộ Giêrusalem Mới. Họ là những ngôn sứ của hi vọng.


Sứ mạng, chìa khóa để hiểu Đời Sống Thánh Hiến “hôm nay”

Tính chất “Kitô giáo” của Sứ Mạng: “Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”

Một trong những nét đặc trưng quan trọng nhất của sứ mạng của Hội Thánh và Đời Sống Thánh Hiến là chúng ta không chỉ chia sẻ sứ mạng với mọi người, nhưng chúng ta cũng đã được Chúa ban cho ơn mặc khải. Chúng ta đã thấy khía cạnh thần học của sứ mạng. Chúng ta hoàn toàn ý thức rằng sứ mạng của chúng ta không thuộc về chúng ta, nhưng là biểu hiện của “missio Dei” [sứ mạng của Thiên Chúa], của “missio creatoris” [sứ mạng của Đấng Tạo Hoá], của “missio redemptoris et consummatoris” [sứ mạng của Đấng cứu chuộc và Đấng hoàn thành]. Chúng ta được mặc khải rằng muôn loài muôn vật đã được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô và Thần Khí Chúa bao trùm trái đất.

Chúng ta có một ví dụ về điều này trong cuộc Phán Xét Chung, như được trình bày trong Tin Mừng Mátthêu. Theo Tin Mừng này, khi Thiên Chúa sẽ đến xét xử mọi dân tộc, Người sẽ nói: “Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn... khát, các ngươi đã cho Ta uống...” Họ sẽ ngạc nhiên hỏi Người: Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát và cho Chúa uống không? Và Người đáp lại: mỗi khi và mỗi việc các ngươi làm cho những kẻ rốt hết trong các anh em của Ta, là các ngươi đã làm cho Ta.” Bấy giờ, những người ấy sẽ hiểu ý nghĩa các việc phục vụ họ đã làm. Trong khi không biết, không ý thức được điều ấy, họ đã chăm sóc và phục vụ chính Chúa. Mặc khải này đã được ban cho chúng ta ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta đã khám phá ra rằng mọi sự chúng ta làm đều đến từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa. Chúng ta ý thức mình nắm trong tay công việc của Thiên Chúa, sứ mạng của Thiên Chúa. Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ 4 rất ý thức về việc làm này. Cũng thế, người Kitô hữu trở thành một người thừa sai từ sự xác tín này: họ được Thiên Chúa sai đến để thực hiện công việc của Thiên Chúa.

Các động cơ đàng sau các hành động của chúng ta có tầm quan trọng lớn. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng một người mẹ có những động cơ mãnh liệt để chăm sóc con nhỏ của bà thậm chí bằng cách hi sinh mạng sống mình. Chúng ta biết rằng một người say đắm tình yêu với một người khác thì sẵn sàng liều mình vì người yêu. Một khi chúng ta biết lý do tại sao chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta làm việc ấy tốt hơn. Vì lý do này, mặc khải của Thiên Chúa là hết sức quan trọng, vì nó cho chúng ta thấy giá trị to lớn của các hành động của mình, và nó tỏ lộ cho chúng ta rằng qua những hành động này chính Thiên Chúa thực hiện sứ mạng của Người.

Do đó, rao giảng Tin Mừng là loan báo cho thế giới biết ý nghĩa của việc chúng ta là gì, chúng ta sống vì điều gì và chúng ta làm gì. Chúng ta không thể dửng dưng với mặc khải. Chỉ những ai biết mặc khải này mới có thể sống xứng đáng và có động cơ cao cả nhất để lướt thắng mọi khó khăn. Do đó, rao giảng Tin Mừng là bổn phận đầu tiên của Hội Thánh. Rao giảng Tin Mừng là loan báo cho mọi người biết Tin Mừng tác động đến họ.

Vì thế, trong sứ mạng “Kitô giáo” có một mức độ ý thức và mặc khải đặc biệt quan trọng.

Chúng ta không nên nói theo cách chúng ta quen nói. Nhiều tu sĩ có thói quen nói: “Đây là công việc của tôi!”, “đây là nhiệm vụ của tôi!”, “đây là bổn phận của tôi!” Nói như thế không đúng! Chúng ta là những thừa sai của Thiên Chúa trong các công việc chúng ta làm. Chúng ta ý thức mình là những người cộng tác và đối tác trong kế hoạch của Thiên Chúa, ý thức rằng đây là mục đích ơn gọi của chúng ta và chúng ta đang đáp lại ơn gọi này.

Kế hoạch của Thiên Chúa không thể bị kéo dài vô thời hạn. Đức Maria đi thăm bà chị họ một cách vội vã. Các sứ giả của Đức Giêsu được Người sai đi với lời dặn dò phải đi thẳng tới nơi thi hành sứ mạng, không được lãng phí thời gian trên đường.

Sứ mạng Kitô giáo thì hăng hái và sốt ruột. Nó biết cách cắt nghĩa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng cần phải có một sự chiêm niệm về Thiên Chúa và về mầu nhiệm của Người, nó tỏ lộ dần dần cho chúng ta ý nghĩa của sứ mạng. Chính trong khi cộng đoàn cầu nguyện và chiêm niệm, ý nghĩa và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại được tỏ lộ ra.

871    13-02-2020