Hôm nay, 13 tháng 6, như thường lệ con cái của Mẹ về hành hương kính Mẹ ở TTHH La Mã Bến Tre. Thánh Lễ đồng tế được cử hành lúc 10 giờ. Cha chủ tế là Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm hành hương La Mã Bến Tre, cùng đồng tế và giảng Lễ với Cha Đaminh là Cha Phanxico Trung Bùi Văn Tịnh. Đan Viện Thiên Binh, Long Thành Đồng Nai!

Từ sáng sớm, con cái của Mẹ đến từ nhiều nơi. Những ai cần hòa giải có thể đến với các tòa giải tội sẵn chờ.

9 g 30, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ hành hương Kính Mẹ với chủ đề Mẹ Maria và Bí Tích Thánh Thể.
CTV TT VL 

 

(Video bài giảng https://youtu.be/tiAI3tPZgzU)img4807

img4808

img4809

img4810
img4811

img4812
img4813

img4814

img4815

img4816

img4817
img4818

img4819
img4820

img4821

img4826

img4827
img4828