Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

TTHH La Mã : Hành hương kính Mẹ đầu tháng 3 năm 2018

TTHH LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ ĐẦU THÁNG 3

          Với lòng sùng kính và mến yêu Mẹ cách đặc biệt, con cái của Mẹ từ nhiều nơi vẫn về với Mẹ trong các ngày trong tuần và cách riêng ngày 13 và thứ Bảy đầu tháng mỗi tháng.

          Sáng hôm nay, thứ Bảy đầu tháng 3, con cái của Mẹ dắt díu nhau về bên Mẹ để hành hương kính Mẹ. Có người đến với Mẹ sau chuyến hành hương Cha Trương Bửu Diệp hay từ Mẹ đến với trung tâm hành hương Tắc Sậy. Tất cả đều mang theo tâm tình tạ ơn và xin ơn với Mẹ.

          9 g 00 sáng hôm nay, thứ Bảy, 3 tháng 3, Cha Laurenxô Trương Văn Luyện đến từ Giáo Phận Phú Cường đã dâng Thánh Lễ tạ ơn cùng với một số khách hành hương.

          Trong bài chia sẻ (xin mời xem video bài giảng  https://youtu.be/1qYUZtW427Q), Cha Cha Laurenxô mời cộng đoàn cùng nhìn lên tình thương của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

          9 g 30, giờ hành hương kính Mẹ bắt đầu. Hôm nay, ngày đầu tháng 3 nên Cha dẫn hành hương mời cộng đoàn cùng nhìn lên tình yêu trong sáng cũng như tấm gương của Cha Thánh Giuse và Mẹ Maria.

          Những ai cần đến tòa Hòa Giải để hòa giải với Chúa đã có sẵn Cha đang chờ.

          10 g 00, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành. Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm TTHH La Mã Bến Tre chủ tế Thánh Lễ này.

          Trong bài chia sẻ, dựa vào trang Tin Mừng “Người con hoang đàng”, Cha mời gọi mọi người cùng nhau sám hối trở về với Chúa (xin mời xem video bài giảng  https://youtu.be/1qYUZtW427Q)

          Sau Thánh Lễ, con cái Mẹ ở lại để cảm ơn, để gửi Mẹ những tâm tình con thảo của mình.

 

          Nguyện xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre ban muôn ơn lành cho con cái, cho những ai đến với Mẹ.

img2974
img2975

img2976
img2984

img2985
img29851
img2986
img2991
img2993
img2997
img3001
img30011img3002
img3004
img3009
img3012
img3016
img3021

img3025

img3047
1022    03-03-2018