Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Chương Trình Ngày Ơn Gọi Giáo Phận Vĩnh Long năm 2013

 

Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, ngày  21 - 04 - 2013

 

CHỦ ĐỀ: "ƠN GỌI, DẤU CHỈ HY VỌNG DỰA TRÊN ĐỨC TIN"
                  
(Sứ điệp Ngày Ơn Gọi năm 2013 của ĐGH Bênêđitô XVI)

 

 

 

 8  giờ 00:       Có mặt tại nhà thờ Long Mỹ - Vĩnh Long: ổn định, ăn sáng

 

 8  giờ 30:       Khai mạc: Cầu nguyện - Hướng dẫn chủ đề ngày Ơn Gọi

 

 9  giờ 00.        Học hỏi Sứ điệp Ơn gọi năm 2013

 

10 giờ 00:       Thánh lễ Đồng tế: "Cầu cho Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ"

 

                                  Do Đức Cha Tôma chủ sự


 

11 giờ 30:       Ăn trưa

 

12 giờ 00        Giao lưu - Học hỏi về Ơn gọi - sứ điệp Ơn Gọi

 

                           Giải đáp thắc mắc.

 

14 giờ 00:       Chầu Thánh Thể - Phép lành Mình Thánh Chúa.

 

15 giờ 00:       Bế mạc.

 


Thành phần tham dự

 

Chủng sinh và Dự tu Chủng viện Vĩnh long.

 

Đệ tử dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn (Vĩnh long).

 

Đệ tử dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum (Vĩnh long).

 

Đệ tử và dự tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

 

Đệ tử dòng Đấng Chăn Lành

 

Dự tu dòng Bác Ái Vinh Sơn Vĩnh Long.

 

Giới trẻ các Họ đạo: Lớp 12 và Đại học.

 


 

Ghi chú:   

- Dự tu CV đăng ký tham dự nơi các cha phụ trách Ơn Gọi Tỉnh

 

- Dòng tu đăng ký nơi cha F.X. Việt : 0918.332.056

 

- Giới trẻ Họ đạo đăng ký nơi Cha J.B. Bạch: 0945.815.356

989    12-04-2013 20:08:53