Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Mục Đích Tối Chung Của Con Người

Nhờ ơn Chúa, ơn Chúa mạc khải, chúng ta nhận biết được có Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta, ban cho chúng ta bao gồm mọi yếu tố của vũ trụ, cả yếu tố thiêng liêng và lại còn ban cho con người yếu tố siêu linh, là sự sống giống như sự sống của Chúa.

Chúa ban cho biệt vị siêu việt như vậy mà không chỉ định cho một mục đích thì tạo dựng xem ra vô lý. Giá như Chúa chỉ dựng tạo vật vô tri, và để nó trong tình trạng không biết Chúa thì tạo nên làm gì? Chúa tạo nên con người hữu tri để tự biết và biết thay cho vũ trụ, yêu mến thay cho vũ trụ. Và nhờ có hiểu biết, yêu mến như Chúa, thì con người có được chút tình đền đáp và kết hợp với Chúa.

Vậy có thể quả quyết: Chúa tạo dựng nên con người và chỉ định cho mục đích là thờ phượng yêu mến và vui hưởng trong kết hợp. Như thế con người mới có lẽ sống. Sống trên đời mà không biết mục đích thì đi về đâu, thế gian là sa mạc hoang vu.

Tìm cực lạc ở nơi đâu? Gặp khoái lạc ở cõi tiên? Chỉ là mơ hồ. Người ta hay nói: "Con là nợ, vợ là oan gia", họ cũng nói: "Dàm danh khoá lợi". Tửu sắc tài khí không đem đến vui phúc, mà thường lại phải mang xiềng xích. Mình có nhớ Chúa đã chỉ cho mình một mục đích phải thể hiện; mặc dầu mình tự do, Chúa vẫn buộc. Không biết đường thì đi lạc đã đành, mà đi lệch đường ít nhiều cũng bị phạt, nếu đi đường lạ thì càng bị phạt nặng nề hơn.

Lạy Chúa, xin giúp con hãy nhớ mục đích của đời con, và giúp chịu khó trèo qua con đường khổ nhọc để hưởng khoái lạc gặp Chúa.

1291    13-02-2011 08:50:18