Sidebar

Thứ Bảy
01.04.2023

Nghi Thức Nhậm Chức Quới Chức

Quới Chức giúp lễ, đọc Sách Thánh, dâng lễ vật và rước lễ dưới hai hình. Sau Phúc Âm và bài giảng. Cha sở giới thiệu.

1.     Giới thiệu và tuyển chọn

- Lm: Xin mời quý ông bà được đề nghị làm Quới chức tiến lên. (Cha sở xướng danh từng người (Thánh, họ và tên). Người được gọi thưa: “Có mặt”. Khi tất cả sắp hàng trước mặt Đức Giám Mục, Cha sở nói:

- Cha sở: Kính thưa Đức Cha, Họ đạo… chúng con kính xin Đức Cha chấp nhận các ông bà này vào Ban Quới Chức. (nhiệm kỳ…..)

- Đức Giám Mục: Cha có biết các ông bà này có xứng đáng không?

- Cha sở: Thưa Đức Cha, theo sự nhận xét của Họ đạo và riêng con, các ông bà này được xem là xứng đáng và có khả năng.

- ĐGM: Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các ông bà này lên hàng Quới chức.

- Chung: Tạ ơn Chúa

2.     Huấn dụ của Đức Giám Mục

Huấn dụ về 3 nhiệm vụ của Ban Quới Chức

- Nhiệm vụ Giáo huấn

- Nhiệm vụ Thánh hóa

- Nhiệm vụ cai quản lãnh đạo

“Quới chức phải là con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, tay chân của Cha sở, với sự trợ giúp của các Hội đoàn, để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn”

3.     Thẩm vấn

Vậy trước mặt Họ đạo, tôi hỏi ý kiến các ông bà

- ĐGM: Các ông bà có hứa tự nguyện và tận tâm cộng tác với Cha sở trong mọi công việc để xây dựng và phát triển họ đạo mình không?

- BQC: Thưa chúng con xin hứa.

- ĐGM: Các ông bà có sẳn sàng tuân giữ các phận sự đã được ghi trong Điều lệ Quới chức không?

- BQC: Thưa chúng con sẳn sàng.

- ĐGM: Các ông bà có hứa trung thành với Hội Thánh và vâng lời Cha sở trong mọi việc chính đáng và phải lẽ không?

- BQC: Thưa chúng con xin hứa.

- ĐGM: Bây giờ, xin mời các ông bà đọc lời tuyên hứa.

4.     Tuyên hứa (Quỳ)

Tôi là: (lần lượt xướng Thánh Họ Tên)…..

Đọc chung: Trước mặt toàn thể Họ đạo, tôi xin tuyên hứa, nhờ ơn Chúa giúp, tôi sẽ chu toàn bổn phận của tôi theo Điều lệ Quới chức. Xin nhờ Mẹ Maria là mẫu gương các Tông đồ giáo dân, xin thánh Giuse Trùm Lựu là Bổn mạng Ban Quới Chức, cầu bàu Chúa Thánh Thần phục hồi nơi tôi những đặc sủng mà Người đã ban cho những vị tiền bối của chúng tôi trong thời cấm cách. Amen.

Cha sở: Mời mọi người đứng lên đọc lời nguyện dâng hiến.

5.     Lời nguyện dâng hiến (Do ĐGH Pio XII soạn)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con đến thông công vinh dự là góp phần nhỏ mọn vào công việc Tông đồ của hàng Giáo phẩm. Chúa đã xin cùng Đức Chúa Cha đừng đem chúng con ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng con khỏi sự dữ.

Xin cho chúng con dư đầy ánh sáng và ân sủng Chúa, để chúng con tiêu diệt trong mình chúng con tà thần tối tăm và tội lỗi. Xin cho chúng con nhận biết nhiệm vụ trung kiên trong điều lành và nhiệt thành chăm lo việc Chúa.

Chúng con sẽ dùng sức mạnh của gương sáng, việc làm và đời sống siêu nhiên, để mỗi ngày thêm xứng đáng với sứ mạng, thêm năng lực trong việc thiết lập và cổ võ giữa anh em đồng loại chúng con Nước Chúa là công chính, hòa bình và thân ái. Amen

6.     Làm phép và trao dây băng

- ĐGM: Lạy Chúa là nguồn mạch sự thánh thiện, xin chúc phúc + và thánh hóa các dây băng này, là biểu tượng cho Ban Quới Chức của Họ đạo, để những ai mang lấy với ý thức và cầu nguyện, thì được Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp để chu toàn bổn phận. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con…. Amen.

- Khi trao dây băng, ĐGM nói: Hãy lãnh nhận và chu toàn bổn phận mình

- Người nhận thưa: Amen

Mang Dây chéo từ vai phải sang vai trái.

 

5088