Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Ra Đi Trên Đường Hy Vọng

Dù là xích vàng,
Còn bị ràng buộc,
Con không lên đường được.

1. Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái."

Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

2. Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:

  A. Ra đi: "Bỏ mình"
  B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày
  C. Bền chí: "Theo Thày"

3. Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước. 

4. Abraham đã ra đi, vì hy vọng đến đất hứa. Maisen đã ra đi, vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã ra đi từ trời xuống đất, vì hy vọng cứu nhân loại. 

5. Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu? 

6. Các thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan thế gian quá không làm thánh được. 

7. Đã ra đi phải bất chấp lưỡi thiên hạ đàm tiếu. Ba Đạo sĩ ra đi, hy vọng gặp Chúa Cứu Thế, họ đã gặp; Phanxicô Xavie ra đi, hy vọng cứu các linh hồn, ông đã gặp; Goretti ra đi, thoát cơn cám dỗ, hy vọng gặp Chúa, Chị đã gặp. 

8. Mất để được, chết để sống, từ để gặp. Ba Đạo sĩ liều hiểm nguy, chế nhạo; Phanxicô liều xa cha mẹ, mất của cải, thú vui, Goretti liều mạng sống. 

9. Tiến lên trên đường hy vọng, bất chấp những van nài "tan nát lòng" của tình thân thuộc cố tri, như thánh Phaolô: "xiềng xích với gian nan đang chờ tôi", như Chúa Giêsu: "này Thày lên Giêrusalem để chịu nạn." 

10. Giàu hay nghèo

Khen hay chê,

Sang hay hèn,

Không sao cả, chấp nhận tiến lên trên đường hy vọng hồng phúc và đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. 

11. "Ta là sự thật." Không phải báo chí là sự thật, không phải đài phát thanh là sự thật, không phải Ti vi là sự thật. Con theo loại sự thật nào? 

12. Đi, đi, đi mãi, đi quyết liệt, đi không nhượng bộ cũng như không ai đi với người đi lui. 

13. Không nhượng bộ cho xác thịt,

Không nhượng bộ cho lười biếng,

Không nhượng bộ cho ích kỷ...

Con không thể gọi đen là trắng, xấu là tốt, gian là ngay được. 

14. Ba phải?

Đi đường nào được?

Ba Chúa?

Ba Hội Thánh?

Ba luân lý?

Ba lương tâm? 

15. Không nhượng bộ, không phải là kiêu căng, tự ái hay ngoan cố. Không nhượng bộ là yêu thương quyết liệt lý tưởng của mình. 

16. Nhượng bộ tiền của, chức tước, nhượng bộ mạng sống để giữ lý tưởng, danh dự, đức tin, con chấp nhận. Nhưng không bao giờ con chấp nhận đổi ngược lại: lỗ lã quá!


Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, HY

1327    24-02-2011 21:48:06