Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Cáo phó: Linh mục Eusêbiô Nguyễn Văn Thới

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3 tháng 2
P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Kính Quý Cha, Quý Bề Trên,

Vp Tgm Vĩnh Long vừa được tin:

CHA EUSÊBIÔ NGUYỄN VĂN THỚI
Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long

· Sinh ngày: 15 / 12 / 1924
· Tại: Mỹ Chánh - Vĩnh Long
· Họ Đạo: Mỹ Chánh – Giáo Phận Vĩnh Long
· Thụ phong Linh Mục : 22 / 09 / 1951
· Đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 45 Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long, hưởng thọ 94 tuổi với 67 năm Linh Mục.
· Nghi thức Tẩn Liệm lúc 19 giờ 00 Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục.
· Linh cửu Cha Eusêbiô được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Vĩnh Long.
· Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018.
· An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Eusêbiô được an nghỉ đời đời.
Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Eusêbiô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.465191943542292886673377507383364874141696n

141