Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Có thế nào vừa linh mục, vừa là cha gia đình không?


Bậc sống độc thân của linh mục trong Giáo hội công giáo có từ thế kỷ 11. Nhưng dù ngày nay, đa số các linh mục chịu chức là người trẻ nhưng cũng có một vài quá trình khác đưa đến chức linh mục. Như thế sẽ có một vài người cha gia đình được chịu chức. Nhưng làm sao có thể được?

Nếu Giáo hội không cho phép linh mục đã chịu chức lập gia đình, thì một người đàn ông lập gia đình, thậm chí đã có con, khi họ góa vợ, họ có thể được chịu chức linh mục. Quả thật, nếu bí tích hôn phối được xây dựng trên “hợp đồng bất khả phân ly” thì hợp đồng này sẽ chấm dứt khi người vợ qua đời, vì vậy không có gì để chống đối cho việc người đàn ông góa này chịu chức. Bởi vì sợi dây hôn nhân kết dính vĩnh viễn ở thế gian này sẽ không tồn tại cùng một cách trong Vĩnh cửu. Như thế, góa vợ là điều kiện duy nhất mà một người cha gia đình có thể làm linh mục trong Giáo hội công giáo la-tinh. Phải ghi nhận ở đây, nếu người đàn ông góa này có dự trù tái hôn theo nghi thức tôn giáo, thì dĩ nhiên họ không thể chịu chức linh mục.

Giáo hội không có một con số thống kê nào về các trường hợp này, nhưng bây giờ ở trong nhiều giáo phận Pháp cũng đã có những tiến trình như vậy, nhất là ở những nơi ít có linh mục. Dù là cha gia đình không phải là yếu tố trở ngại trong trường hợp đặc biệt này, nhưng cũng phải nghiên cứu từng trường hợp riêng để xem có phù hợp với chức thánh không. Trên thực tế, với điều kiện là góa, cũng như điều kiện độc thân, chưa đủ để chịu chức. Rất khó để một người góa, một người cha gia đình có con còn nhỏ thích ứng với đời sống linh mục, vì các đòi hỏi trong các công việc mục vụ rất nhiều. Các giám mục phải xem xét các trường hợp đặc biệt này, để xem đời sống gia đình của các ứng viên có thích ứng được với chức vụ linh mục không.

Tuy nhiên trong một vài Giáo hội công giáo Đông phương như Giáo hội Hy Lạp-công giáo-Ucrainia, các ông có thể xây dựng gia đình trước khi chịu chức. Nhưng sau khi chịu chức thì không được lập gia đình và các giám mục của các Giáo hội này chỉ chọn các linh mục độc thân. Các linh mục có gia đình này và các đàn ông góa được chịu chức trong Giáo hội công giáo la-tinh là các linh mục duy nhất vừa đảm nhận chức thánh vừa là người cha gia đình. 

947    12-08-2017