Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH Phanxicô: Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta sự tự do đích thực.

Trong bài giảng Thánh Lễ sáng thứ Sáu 13 tháng Tư năm 2018, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng tự do Kitô Giáo đích thật là có một lòng trí trong sáng, rộng mở để có chỗ Thiên Chúa ngự vào cuộc đời mình và đi theo Ngài.

Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của ngài trên ba ví dụ về tự do - người Pharisiêu tên là Gamaliel; hai thánh Tông Đồ Phêrô và Gioan; và Chúa Giêsu. 

Tự do mà chúng ta nghe trong mùa Phục Sinh là tự do của con cái Thiên Chúa. Đức Kitô đã ban cho chúng ta sự tự do này “qua hành động cứu chuộc của Người” trên Thánh Giá.

Trường hợp người Pharisiêu tên là Gamaliel

Đức Giáo Hoàng nói rằng Ông Gamaliel là ví dụ đầu tiên về tự do trong bài đọc hôm nay. Ông là một nhà thông luật và là một người Pharisiêu, là người đã thuyết phục Thượng Hội Đồng phóng thích hai vị tông đồ Phêrô và Gioan.

Ông Gamaliel, theo Đức Thánh Cha là một người tự do, ông lý luận với một đầu óc trong sáng và ông đã thuyết phục được những đồng sự rằng “thời gian sẽ trả lời” về phong trào Kitô giáo trong thời đại của ông.

“Người tự do không sợ thời gian. Người ấy để Thiên Chúa thực thi công việc của Người. Người ấy biết chờ đợi. Người tự do là người kiên nhẫn. Gamaliel là một người Do Thái, chứ không phải là một Kitô hữu và ông chưa nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhưng ông là một người tự do. Ông nghĩ ra và trình bày ý kiến của mình cho những người khác chấp nhận. Tự do không được thiếu kiên nhẫn.”

Đức Giáo Hoàng thêm rằng quan Philatô cũng lý luận rất khá bằng một đầu óc sáng suốt khi nhận biết Chúa Giêsu vô tội. Nhưng ông không có tự do vì ông không thể vượt qua ý muốn được thăng quan tiến chức. “Quan Philatô thiếu can đảm để có tự do vì ông ta là nô lệ cho sự nghiệp, tham vọng và sự thành đạt.”

Hai Tông Đồ Phêrô và Gioan 

Đức Giáo Hoàng đưa ra ví dụ thứ hai về tự do là trường hợp hai Thánh Phêrô và Gioan. Các ngài đã chữa lành cho người bại liệt, trước khi bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng, và chỉ được thả ra sau khi đã bị đánh đòn, mặc dù các ngài vô tội.

“Các ngài ra khỏi Thượng Hội Đồng với lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.” Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là “niềm vui được bắt chước Chúa Giêsu. Đó là loại tự do lớn hơn, rộng hơn và mang tính Kitô hơn.”

“Đây là sự tự do của những ai yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Họ được đóng ấn của Chúa Thánh Thần qua niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. ‘Chúa đã làm việc đó vì con, nên con cũng làm việc này vì Chúa’. Ngay trong thời đại của chúng ta, có rất nhiều Kitô hữu bị tù đày, bị tra tấn nhưng họ có tự do để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô.”

Chúa Giêsu: Một ví dụ tuyệt vời nhất về tự do.

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nói về ví dụ thứ ba và là ví dụ tuyệt vời nhất cũng như đích thực nhất về tự do là chính Chúa Giêsu.

Khi Chúa hóa bánh ra nhiều trong sa mạc, dân chúng tiến đến để tôn Ngài làm vua. Nhưng Chúa đã trốn lên núi để tránh cái phần số ấy. “Chúa đã tránh khỏi cái vinh quang và không bị mê hoặc bởi cái vinh quang ấy. Ngài tự do, vì sự tự do của Ngài là làm theo thánh ý Chúa Cha để cuối cùng kết thúc bằng cái chết trên Thập Giá. Chúa Giêsu là một ví dụ tuyệt vời nhất về tự do.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha nói:

“Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ về sự tự do của chúng ta. Chúng ta có ba ví dụ về tự do: người Pharisiêu Gamaliel, hai Tông Đồ Phêrô và Gioan; và Chúa Giêsu. Chúng ta có sự tự do của người Kitô không? Tôi tự do hay tôi là nô lệ cho những đam mê, tham vọng, giàu sang hay những ảo vọng chóng qua? Tưởng là nói đùa, nhưng thực ra có nhiều người đã là nô lệ cho thời trang! Chúng ta hãy thử suy nghĩ về sự tự do của chúng ta trong một thế giới “tâm thần phân liệt”. Nó la lên “Tự do, tự do, tự do” nhưng thực ra nó là nô lệ. Chúng ta hãy suy ngẫm về sự tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu.”


Source: Vatican News - Pope at Mass: ‘Christ gives true freedom’ Thẩm Nguyễn

565    14-04-2018