Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Học viện Công Giáo Việt Nam: Nghi thức Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân ngày 13.09.2023

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
NGHI THỨC KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ, CỬ NHÂN
NGÀY 13.09.2023

Thánh lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024


Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (13/9/2023)

215    14-09-2023